bancamsports

Våra behandlingar

Naprapatbehandling

Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens eller kundens symtom med utgångspunkt från individens förutsättningar.

Naprapatbehandling innebär att manuella behandlingstekniker kombineras för att behandla besvär i muskler och leder. Behandlingen riktas mot att korrigera orsaken till att patientens besvär samt att fasthålla vad som kan ligga bakom den symptomgivande strukturella eller funktionella förändringen, detta för att uppnå långsiktiga behandlingsresultat och minska risken för återfall.

Naprapatbehandling kan dels utföras som en direkt behandling riktad mot den struktur eller funktion som ger upphov till patientens symtom eller som en indirekt behandling riktad mot den eller de områden som i sin tur påverkar den struktur eller funktion som ger upphov till patientens symtom.

Massage

Massage är den grundläggande formen för behandling av bind- och stödjevävnad som används inom naprapati. Genom kombination av tryck och töjning, bearbetas bind- och stödjevävnad. Effekterna av massage är relativt väl förankrade i vetenskapen och den smärtlindring man uppnår förklaras bland annat av den så kallade porteorin (Gate Control Theory). Via massagegreppen påverkar man tryck-och beröringsreceptorer som via impulser in till ryggmärgen ” stänger porten” för smärtan så att den inte kan ledas vidare till hjärnan. Det finns även teorier om att det kroppsegna hormonet oxytocin kan ge en liknande verkan, ett ökad välmående. 

Vi erbjuder allt ifrån klassisk svensk massage, djupgående idrottsmassage till hot stone massage.

Specifik proprioception- & sensomotorisk träning

Nedsatt proprioception har påvisat vid en rad muskuloskeletala besvärstillstånd i olika kroppsdelar, från fot till nacke. Störd proprioception kan uppstå vid traumatiska skador som till exempel ledband och muskler, men förekommer även vid smärttillstånd som uppstått direkt efter trauma. Dessutom kan nedsatt proprioception öka risk för skador. Proprioception definieras här som medveten eller omedveten uppfattning om positionen och rörelse av leder och kroppsrörelse samt uppfattning om kraft.

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt där rörelse kombineras i alla plan vilket involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande. 

Kosmetologi

Vaxning, depilation, epilation, sugaring, sockervaxning – är metoder för hårborttagning som har använts sedan urminnes tider i Egypten. Redan vid den tiden tog kvinnor hand om sin hud.

Om ni vill ha sidenhud välkomnar vi er till vår klinik. Vi erbjuder flera hårbortaggningsmetoder så att ni kan förstå och känner vad som passar er bäst. I vårt arbete använder vi material från de bästa tillverkarna i världen.

Vi bryr oss om hälsa och skönhet både hos kvinnor och män. Vår specialist är utbildad hudterapeut med många års erfarenhet. Vi gör effektiva behandlingar efter kundens behov och hjälper kunden att få ökad kunskap gällande hudvård och samt vaxning.

Vårt motto är: ” Skönhet bor där hälsan bor!”.

Kontakta oss

Adress