bancamsports

Öka lönsamheten på företaget genom att jobba preventiv?


Sympton_banner axelsmärta 
Regeringskansliet presenterade 2010 ett scenario om framtida behov av vård och omsorg visar att kostnaden för sjukvården kan öka med cirka 30 procent under perioden 2010–2050. Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseapparaten är de sjukdomar som beskrivs orsaka högst totala samhällskostnader (Socialdepartementet). I och med att Sjukhusresurserna har relativt sett minskat i takt med allt fler människor som söker vård, leder det oftast till, att den som mår dåligt får i allt större utsträckning försöka lösa sina problem själv.

Slutligen vet vi idag att 4 % av sjukvårdsbudgeten går till preventiva åtgärder. Prevention ger bättre hälsa och större besparingar. En av utmaningar med prevention är att identifiera högriskindivider.

Ban Cam Sports & Hälsa, som arbetar med naprapati och massage, deltar i ett projekt som vänder sig till företag/kommunala enheter där anställda eventuellt har problem att röra sig obehindrat men inte är så skadade att en ortoped kan operera.

Skador/åkommor såsom nackspärr, diffus axelsmärta, ryggskott samt ischias bidrar till försämrat allmäntillstånd. Detta kan förebyggas och identifieras tidigt, vilket medför minskade kostnader för företaget eller enheten.

Ban Cam Sports tillämpar en förebyggande /prestationsökande metod. 

Metoden innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring personalens fysiska status.

Tryggheten infinner sig när det har skapats ett helhetskoncept som gör att man kan snabbt kan ta tillvara på information om personens fysiska status. Därifrån går det att jobba långsiktigt med att komma tillrätta med personens brister, förebygga rörelserelaterade skador samt identifiera bakomliggande faktorer och komma till rätta med dessa.

Tekniken för metoden

Kliniker tittar alltid på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelsemönster och identifiera problem, men det är svårt att dokumentera och analysera subjektiva bedömningar. 

Standardiserad mätning och analys av stora datamängder stöder evidensbaserad sjuk- och friskvård.

Qinematic och Matscan är enkla och prisvärda lösningar som Ban Cam Sports använder. Systemet förbättrar bedömning och förståelse av muskulära besvär, neurologiska och åldersrelaterade problem.

Systemet medför att personen blir mer medveten om sina felbelastningar samt sina asymmetrier i kroppen. Systemet ger även terapeuten bättre möjlighet att arbeta med förebyggande övningar och behandlingar.    

Systemet kan skanna av rörelsemönster och fottrycket, ge återkoppling och generera en personlig rapport på mindre än 10 min.

Lösningen på problemet

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara kommer vi genomföra individuella 3D-mätningar av personens kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi kommer även att utföra fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten, vilket kommer att indirekt påverka både hållningen och rörelse.

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av en rörelseexpert samt naprapat. Terapeuten hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabiliteten samt ömtåliga muskel- och skelettkombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

Personen kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi vill sedan följa upp personen över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen/träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare. Målet är att skapa en starkare, friskare och mer motiverad personalgrupp.

Tidigare artiklar

Sockervaxning!

Sockervaxning? Sockervaxning, även känd som sugaring, sockring, persisk vaxning eller orientalisk vaxning, är smidig och hygienisk metod av hårborttagning! Sockervaxning är skonsammare metod av hårborttagning

Read More »

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden? Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper

Read More »

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling? Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt

Read More »

Följ oss på Facebook

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.