bancamsports

Stora Vinster för lag som kan förebygga muskelskador

Enligt Football Research Group så är muskelskador den enskilt vanligaste skadetypen samt tidigare skada är den enskilt viktigaste riskfaktor för att drabbas av nya skador som fotbollsspelare. Gruppen som har undersökt detta och studera skadesituationen från 2001 inom europeisk elitfotboll, är grupp med lång erfarenhet inom idrottsmedicin med ortopeden & professor inom idrottsmedicin Jan Ekstrand i spetsen. Enligt gruppen så är förebyggande arbete inom idrottslag a & o för att öka prestationen ute på planen samt för att minska återfallskador vilket utgör en betydande del för muskelskador.

Vi på Ban Cam Sports & Hälsa har jobbat under flera år med att försöka presentera ett förebyggande koncept för idrottslag. Grunden ligger främst att identifiera skaderisker på ett tidigt stadium samt att skapa en kartläggning kring lagen och fotbollsspelaren fysiska status utifrån objektiva utvärderingar. Det här generera till att på ett tidigt stadium kunna orientera spelaren utifrån ett skadeförebyggande perspektiv. Genom att instruera vad som spelaren skall tänka på samt att jobba mer via ett specifikt träningsprogram, tänker vi oss kunna minimera återfall av tidigare skada samt förebygga eventuella nytillkomna skador.

Ban Cam Sports & Hälsa har konstruerat en förebyggande modell som bygger på ett digital objektiv undersökningsmetodik. Modellen kallas för ”idrottstrygg”.

Tekniken bakom Idrottstrygg

Kliniker tittar alltid på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelsemönster och identifiera problem, men det är svårt att dokumentera och analysera subjektiva bedömningar.

Ban Cam Sports & Hälsa tillämpar en förebyggande /prestationshöjande metod. Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Systemet medför att idrottaren och terapeuten blir medveten om sina felbelastningar samt sina asymmetrier i kroppen.

Systemet ger även terapeuten bättre möjlighet att arbeta med förebyggande övningar och behandlingar. Systemet kan skanna av rörelsemönster, ge återkoppling och generera en rapport på mindre än 10 min.

Lösningen på problemet

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara genomför vi individuella 3D-mätningar av idrottarens kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi utför även fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten, vilket kommer att indirekt påverka både hållningen och rörelse.

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av leg naprapat. Terapeuten hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabiliteten samt ömtåliga muskel- och skelettkombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

Idrottaren kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi vill sedan följa upp idrottaren över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen/träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare. Målen är dels att skapa en starkare idrottare som kan öka sin prestation, dels att medverka till att skapa en tryggare idrottsmiljö.

Tidigare artiklar

Sockervaxning!

Sockervaxning? Sockervaxning, även känd som sugaring, sockring, persisk vaxning eller orientalisk vaxning, är smidig och hygienisk metod av hårborttagning! Sockervaxning är skonsammare metod av hårborttagning

Read More »

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden? Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper

Read More »

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling? Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt

Read More »

Följ oss på Facebook

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.