bancamsports

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden?

Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen.

CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper till att skydda och återskapa kärl.

Effekten når djupare ner i vävnaderna än tex laser eller ultraljud och har en LÄNGRE varaktighet än andra elektroterapeutiska metoder.

Det finns två huvudtyper av diatermi: kortvågsdiatermi och mikrovågsdiatermi. Båda används för att främja värmeeffekter i kroppens vävnader för olika medicinska ändamål. Här är några viktiga aspekter av diatermibehandling:

Kortvågsdiatermi (SWD): Denna typ av diatermi använder högfrekvent elektrisk ström för att skapa värme i djupa vävnadslager. Det kan användas för att behandla muskelspänningar, ledsmärta och andra muskuloskeletala tillstånd. Kortvågsdiatermi appliceras ofta genom elektroder på eller nära huden.

Mikrovågsdiatermi (MWD): I mikrovågsdiatermi använder man kortvågiga mikrovågor för att generera värme i kroppens vävnader. Det kan användas för att behandla liknande tillstånd som kortvågsdiatermi men kan också vara mer fokuserat och tränga mindre djupt in i vävnaderna.

  1. Syfte: Diatermi används för att öka blodcirkulationen, minska muskelspänningar, lindra smärta och främja läkning av vissa skador. Värme som genereras genom diatermi kan också ha avslappnande effekter på muskler och vävnader.

  2. Behandlingsområden: Diatermi kan användas på olika delar av kroppen beroende på patientens behov. Det är vanligt att använda diatermi vid behandling av problem som artrit, muskelskador, ledsmärta, och andra muskuloskeletala besvär

De allmänna FÖRDELAR av DIATERMIbehandling tillsammans med innovativa CRI-metoden är:

☑️ nybildning av blodkärl

☑️ avslappning av muskler och ledrörlighet

☑️ minskning av ödem och lokal smärta

☑️ behandlar sjukdomar & åkommor i rörelseapparaten 

☑️ minskar återhämtningstid jämfört med andra teknologier på marknaden

☑️ omedelbara effekter i form av smärtlindring 

Dessutom undviker det biverkningar av vissa läkemedel, såsom antiinflammatoriska och smärtstillande medel.

2
  1. Utförande: Diatermibehandling utförs av kvalificerad medicinsk personal, vanligtvis en fysioterapeut eller läkare, och kan genomföras som en del av en omfattande behandlingsplan.

  2. Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder: Diatermi bör undvikas i vissa situationer, som vid graviditet, maligna tumörer, infektioner eller områden med nedsatt känsel. Det är viktigt att utföra en noggrann utvärdering av patientens hälsotillstånd och anpassa behandlingen därefter.

Tidigare artiklar

Sockervaxning!

Sockervaxning? Sockervaxning, även känd som sugaring, sockring, persisk vaxning eller orientalisk vaxning, är smidig och hygienisk metod av hårborttagning! Sockervaxning är skonsammare metod av hårborttagning

Read More »

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden? Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper

Read More »

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling? Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt

Read More »

Följ oss på Facebook

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.