bancamsports

Hur kan vi hjälpa dig mot migrän?

Hur kan vi hjälpa dig mot migrän?

Migrän är en typ av huvudvärk som kännetecknas av intensiv smärta, vanligtvis på ena sidan av huvudet. Det är en neurologisk sjukdom och kan åtföljas av andra symtom som illamående, kräkningar, och känslighet för ljus och ljud. Migränattacker kan vara mycket påfrestande och påverka daglig funktion.

De exakta orsakerna till migrän är inte fullständigt förstådda, men det tros vara en kombination av genetiska, miljömässiga och neurologiska faktorer. Det finns olika typer av migrän, inklusive migrän utan aura (vanlig migrän) och migrän med aura, där personen upplever specifika visuella, sensoriska eller talstörningar innan huvudvärken börjar.

Vissa personer upplever lindring från migränsymtom genom alternativa terapier som akupunktur eller massage. Här kommer några behandlingar vi på BanCam Naprapat & Hälsa utför gentemot migrän. 

  •  Naprapatbehandling – Olika typer av manuella tekniker som hjälper patienten att återskapa ledfunktionen i halsryggen för att försöka uppnå en normalisering i närliggande omgivning såsom muskler, nerver eller bindväv.
  •  Massage – Den klassiska massagen används främst för att mjuka upp spända muskler och tänja närliggande bindväv. Syfte är att öka cirkulationen samt att minska smärt- och spänningstillstånd som skalla ge en läkande effekt. Vidare kommer denna massagebehandling ge ett avslappande och lugnande effekt för sinnet genom att beröring frigör lugn och ro hormoner.
  • Energy Meridianmassage Energy Meridianmassage är närbesläktad med akupunktur men det här är en behandling som utförs utan nålar. I stället använder man speciella handskar med silvertrådar som man behandlar med längs meridianerna så att de stimulerar akupunkturpunkterna i kroppen. Genom att behandla dem olika centrala punkter längsmed ryggraden kommer och effekten blir att flödet mellan meridianerna i kroppen ökar. 

Tidigare artiklar

Sockervaxning!

Sockervaxning? Sockervaxning, även känd som sugaring, sockring, persisk vaxning eller orientalisk vaxning, är smidig och hygienisk metod av hårborttagning! Sockervaxning är skonsammare metod av hårborttagning

Read More »

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden? Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper

Read More »

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling? Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt

Read More »

Följ oss på Facebook

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.