bancamsports

Kan ”Energy Meridianmassage” hjälpa dig att sova bättre?

Kan ”Energy Meridianmassage” hjälpa dig att sova bättre?

Kan energy meridianmassage hjälpa dig att sova bättre?

Energy meridianmassage kan vara en användbar komplementär terapi för att hantera sömnlöshet. Genom att arbeta med kroppens energimeridianer och stimulera specifika acupoints, syftar denna behandlingsform till att främja balans och harmoni i kroppens energiflöde, vilket i sin tur kan bidra till att främja avslappning och förbättra sömnen.

Energy Meridianmassage är närbesläktad med akupunktur men det här är en behandling som utförs utan nålar. I stället använder man speciella handskar med silvertrådar som man behandlar med längs meridianerna så att de stimulerar akupunkturpunkterna i kroppen. Resultatet är mer djupverkande än traditionell akupunktur och djupgående massage. 

Metoden är ett utmärkt sätt att gå från ett riskzonsläge till friskzon och passar speciellt bra för dig som drabbats av störningar i de fysiologiska systemen och lider av reumatism, artrit, inflammation, sömnproblem, IBS, aptitlöshet, diabetes typ 2, urinvägssjukdom, anemi, hjärnskakning, med mera.

Energi Meridianmassage är också en utmärkt behandlingsmetod mot stress. Genom att behandla dem olika centrala punkter längsmed ryggraden kommer och effekten blir att flödet mellan meridianerna i kroppen ökar. Detta påverkar i sin tur allt från den hastighet och sättet dina celler byts ut i kroppen till dina inre organ och flödet i dina fysiologiska system; som immunsystem, lymfsystem, nervsystem, körtelsystem, andning, matsmältning, ämnesomsättning och muskulatur. 

Här är hur energy meridianmassage kan hjälpa mot sömnlöshet:

  1. Främjar Avslappning: Genom att applicera tryck på specifika acupoints längs kroppens energimeridianer kan energy meridianmassage bidra till att minska muskelspänningar och främja en känsla av avslappning. Detta kan göra det lättare att somna och förbättra sömnkvaliteten.

  2. Reglerar Energiflöde: Enligt traditionell kinesisk medicin, när energiflödet i kroppens meridianer är obalanserat, kan det leda till sömnstörningar och andra hälsoproblem. Energy meridianmassage syftar till att återställa balansen i energiflödet genom att stimulera och främja flödet av qi (energi) längs meridianerna.

  3. Stressreduktion: Sömnlöshet är ofta förknippat med stress och ångest. Genom att främja avslappning och minska stressnivåerna kan energy meridianmassage hjälpa till att lugna sinnet och främja en mer fridfull och ostörd sömn.

  4. Stödjer Kroppens Naturliga Sömnprocesser: Genom att arbeta med kroppens eget energisystem och främja balans och harmoni, kan energy meridianmassage stödja kroppens naturliga sömnprocesser och hjälpa till att reglera sömncykeln.

  5. Individuellt Anpassad Behandling: Varje person kan ha olika orsaker till sin sömnlöshet, och energy meridianmassage kan anpassas efter individuella behov och symtom. En kvalificerad terapeut kan identifiera och fokusera på specifika meridianer och acupoints som är relevanta för att hantera sömnproblem.

Även om energy meridianmassage kan vara en användbar komplementär terapi för att hantera sömnlöshet, är det viktigt att komma ihåg att det inte är en universallösning och att det kan fungera olika för olika individer. Det är alltid bäst att konsultera med en kvalificerad och erfaren terapeut för att fastställa den bästa behandlingsplanen för dina individuella behov och symtom.

Tidigare artiklar

Sockervaxning!

Sockervaxning? Sockervaxning, även känd som sugaring, sockring, persisk vaxning eller orientalisk vaxning, är smidig och hygienisk metod av hårborttagning! Sockervaxning är skonsammare metod av hårborttagning

Read More »

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden? Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper

Read More »

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling? Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt

Read More »

Följ oss på Facebook

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.