Kategorier
Okategoriserade

Ryggskott!

Har du fått ryggskott?

Smärta i nacke och ländrygg

 

Ett ryggskott är en plötslig och intensiv smärta i ryggen som kan göra det svårt att röra sig normalt. Det är vanligtvis resultatet av en muskel- eller ligamentspänning i ryggen. Orsaken till ryggskott kan vara en snabb och oväntad rörelse, tung lyftning, eller en kombination av faktorer som kan sätta extra belastning på ryggmusklerna och ligamenten.

Symtom på ryggskott inkluderar:

 1. Intensiv smärta: Plötslig och skarp smärta i ryggen, vanligtvis i ländryggen (nedersta delen av ryggen).
 2. Begränsad rörlighet: Det kan vara svårt att böja sig, stå upprätt eller genomföra enkla rörelser utan smärta.
 3. Muskelstelhet: Musklerna kan bli stela och spända runt området där smärtan uppstår.
 4. Smärta vid vissa rörelser: Vissa rörelser, som att böja sig framåt eller rotera kroppen, kan förvärra smärtan.
 5. Eventuell strålande smärta: Smärtan kan stråla ut från ryggen och följa längs med nervbanor till benen.
Meridianmassage

Behandling av ryggskott

Behandlingen kan variera beroende på allvaret av skottet och individens specifika situation. Här är några åtgärder som kan hjälpa:

 1. Passiv Vila: Vila i början kan vara nödvändigt för att undvika ytterligare skada och för att låta ryggmusklerna slappna av. Dock är inte rekommenderat att ligga eller sitta still under en hel dag. Ut och promenera!. 
 2. Fysisk aktivitet: Att ligga stilla för länge kan förvärra stelheten. Gradvis återgång till normala rörelser och lätta övningar kan hjälpa till att förbättra blodcirkulationen och minska stelhet.
 3. Naprapatbehandling: Ta hjälp av en naprapat för en korrekt undersökning och behandling. Kan hjälpa dig att få ner den akuta smärta och den långvariga problematiken. 
bild-BCSH-kopia

3 enkla Tips från Naprapaten vid akut ryggskott!

 1. Ta en promenad på ca 20-30 min. Helst plan yta ( löpband/löpbana)
 2. Andas in genom näsan på två steg (hitta rytmen). För att sedan…
 3. Andas ut genom munnen på sju steg (hitta rytmen). 

Lycka till!

Kategorier
Okategoriserade

Ca 50 % använder inte sitt friskvårdsbidrag!

Foretagbanner tjej med ryggsmärta

God hälsa och välbefinnande är viktiga för både individen och arbetsplatsen. Ett allt vanligare sätt att främja detta är genom användningen av friskvårdsbidrag. Visste du att ca 50 % använder inte sitt friskvårdsbidrag.

Vad är Friskvårdsbidrag? Friskvårdsbidrag är ett ekonomiskt incitament som arbetsgivare erbjuder sina anställda för att främja hälsosamma beteenden och aktiviteter. Det kan ta form av en fast summa pengar eller ett skattefritt belopp som arbetstagarna kan använda för olika former av friskvårdsaktiviteter.

Fördelar för Arbetstagare:

 1. Hälsa och Välbefinnande: Genom att använda friskvårdsbidraget för att delta i träningsaktiviteter, yoga, meditation eller andra hälsosamma aktiviteter kan arbetstagare förbättra sin fysiska och mentala hälsa.
 2. Stresshantering: Friskvårdsaktiviteter kan fungera som ett utmärkt sätt att hantera arbetsrelaterad stress och öka avslappning.
 3. Teambyggande: Gruppbaserade friskvårdsaktiviteter kan främja laganda och samarbete bland kollegor.

Hur kan Friskvårdsbidrag användas hos BanCam Naprapat & Hälsa?

 1. Träning och Motion: Träningstips & råd via en tränings APP.
 2. Mentalt & fysisk Välbefinnande: Olika behandlingar såsom klassisk massage eller energy meridianmassage.
 3. Hälsocheckar: Hälsokontroller och medicinska undersökningar såsom vår digitala 3D rörelseanalys.

Sammanfattning: Friskvårdsbidrag är en kraftfull mekanism för att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att erbjuda ekonomiska incitament för hälsosamma aktiviteter kan både arbetstagare och arbetsgivare dra nytta av ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö. Genom att investera i sina anställdas hälsa investerar arbetsgivare i en framgångsrik och hållbar arbetsplats.

Kategorier
Okategoriserade

Öka lönsamheten på företaget genom att jobba preventiv?


Sympton_banner axelsmärta 
Regeringskansliet presenterade 2010 ett scenario om framtida behov av vård och omsorg visar att kostnaden för sjukvården kan öka med cirka 30 procent under perioden 2010–2050. Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseapparaten är de sjukdomar som beskrivs orsaka högst totala samhällskostnader (Socialdepartementet). I och med att Sjukhusresurserna har relativt sett minskat i takt med allt fler människor som söker vård, leder det oftast till, att den som mår dåligt får i allt större utsträckning försöka lösa sina problem själv.

Slutligen vet vi idag att 4 % av sjukvårdsbudgeten går till preventiva åtgärder. Prevention ger bättre hälsa och större besparingar. En av utmaningar med prevention är att identifiera högriskindivider.

Ban Cam Sports & Hälsa, som arbetar med naprapati och massage, deltar i ett projekt som vänder sig till företag/kommunala enheter där anställda eventuellt har problem att röra sig obehindrat men inte är så skadade att en ortoped kan operera.

Skador/åkommor såsom nackspärr, diffus axelsmärta, ryggskott samt ischias bidrar till försämrat allmäntillstånd. Detta kan förebyggas och identifieras tidigt, vilket medför minskade kostnader för företaget eller enheten.

Ban Cam Sports tillämpar en förebyggande /prestationsökande metod. 

Metoden innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring personalens fysiska status.

Tryggheten infinner sig när det har skapats ett helhetskoncept som gör att man kan snabbt kan ta tillvara på information om personens fysiska status. Därifrån går det att jobba långsiktigt med att komma tillrätta med personens brister, förebygga rörelserelaterade skador samt identifiera bakomliggande faktorer och komma till rätta med dessa.

Tekniken för metoden

Kliniker tittar alltid på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelsemönster och identifiera problem, men det är svårt att dokumentera och analysera subjektiva bedömningar. 

Standardiserad mätning och analys av stora datamängder stöder evidensbaserad sjuk- och friskvård.

Qinematic och Matscan är enkla och prisvärda lösningar som Ban Cam Sports använder. Systemet förbättrar bedömning och förståelse av muskulära besvär, neurologiska och åldersrelaterade problem.

Systemet medför att personen blir mer medveten om sina felbelastningar samt sina asymmetrier i kroppen. Systemet ger även terapeuten bättre möjlighet att arbeta med förebyggande övningar och behandlingar.    

Systemet kan skanna av rörelsemönster och fottrycket, ge återkoppling och generera en personlig rapport på mindre än 10 min.

Lösningen på problemet

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara kommer vi genomföra individuella 3D-mätningar av personens kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi kommer även att utföra fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten, vilket kommer att indirekt påverka både hållningen och rörelse.

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av en rörelseexpert samt naprapat. Terapeuten hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabiliteten samt ömtåliga muskel- och skelettkombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

Personen kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi vill sedan följa upp personen över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen/träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare. Målet är att skapa en starkare, friskare och mer motiverad personalgrupp.

Kategorier
Okategoriserade

Ban Cam Metoden för Förening!

Förebygg idrottsrelaterade skador!!

Varje dag anmäls ungefär 15 skador till försäkringsbolaget Folksam. Av dessa är tre knäskador. Värst drabbade är flickor i tonåren som löper tre till fyra gånger så hög risk som jämnåriga pojkar att skada knäna.

Olyckor inom sport som fotboll, innebandy, handboll, basket är tyvärr svåra att undvika helt. Vridmoment och kontakt eller kollisioner med andra idrottare är naturliga ingredienser. Knäskador sker som tur inte ofta, med det är ändå ett gissel som kan orsaka stort lidande och kräva lång rehabilitering. Det kan i värsta fall innebära att en idrottskarriär måste avslutas i förtid. En skada kan även medföra bestående nedsättning av funktionsförmågan. Därför är det viktigt att försöka undvika dessa allvarliga skador.

Faktum är att allt fler unga skadas av sitt idrottande. Och skadorna kan ge livslånga besvär – korsbandsskadan du fick som barn kan orsaka artros som vuxen.

Experternas råd: Förebygg med varierad träning.

Varje år skadas cirka 60 000 idrottande barn och ungdomar så illa att de behöver medicinsk vård. En av utmaningar med prevention är att identifiera högriskindivider.

Ban Cam Sports, som arbetar med naprapati och idrottsmedicin, deltar i ett projekt som vänder sig till idrottslag/föreningar där idrottare kan ha problem att röra sig obehindrat men inte är så skadade att en ortoped kan operera.

Vanliga typ av skador och överbelastningar hos idrottande unga är fotleds­skador, knäbesvär, ledbandsskador, muskelsträckningar, schlatter i knä och Severs skada (ont i hälen hos unga) samt korsbandsskador.

Tryggheten infinner sig när det har skapats ett helhetskoncept som gör att man snabbt kan ta tillvara på information om idrottarens fysiska status. Därifrån går det att jobba långsiktigt med att komma tillrätta med idrottarens brister, före­bygga rörelserelaterade skador samt identifiera bakomliggande faktorer och komma tillrätta med dessa.

Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Tekniken för Företagstrygg

Kliniker tittar alltid på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelse­­­mönster och identifiera problem, men det är svårt att dokumentera och analysera subjektiva bedömningar.

Ban Cam Sports tillämpar en förebyggande /prestationsökande metod. Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Systemet medför att idrottaren och terapeuten blir medveten om sina felbelastningar samt sina asymmetrier i kroppen.

Systemet ger även terapeuten bättre möjlighet att arbeta med förebyggande övningar och behandlingar. Systemet kan skanna av rörelsemönster, ge återkoppling och generera en rapport på mindre än 10 min.

Lösningen på problemet

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara kommer vi genomföra individuella 3D-mätningar av idrottarens kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi kommer även att utföra fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten, vilket kommer att indirekt påverka både hållningen och rörelse.

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av Carlos Banda (leg naprapat och f.d. fotbollsspelare på elitnivå). Carlos hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabiliteten samt ömtåliga muskel- och skelettkombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

Idrottaren kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi vill sedan följa upp idrottaren över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen/träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare. Målen är dels att skapa en starkare idrottare som kan öka sin prestation, dels att medverka till att skapa en tryggare idrottsmiljö.

Kategorier
Okategoriserade

Stora Vinster för lag som kan förebygga muskelskador

Enligt Football Research Group så är muskelskador den enskilt vanligaste skadetypen samt tidigare skada är den enskilt viktigaste riskfaktor för att drabbas av nya skador som fotbollsspelare. Gruppen som har undersökt detta och studera skadesituationen från 2001 inom europeisk elitfotboll, är grupp med lång erfarenhet inom idrottsmedicin med ortopeden & professor inom idrottsmedicin Jan Ekstrand i spetsen. Enligt gruppen så är förebyggande arbete inom idrottslag a & o för att öka prestationen ute på planen samt för att minska återfallskador vilket utgör en betydande del för muskelskador.

Vi på Ban Cam Sports & Hälsa har jobbat under flera år med att försöka presentera ett förebyggande koncept för idrottslag. Grunden ligger främst att identifiera skaderisker på ett tidigt stadium samt att skapa en kartläggning kring lagen och fotbollsspelaren fysiska status utifrån objektiva utvärderingar. Det här generera till att på ett tidigt stadium kunna orientera spelaren utifrån ett skadeförebyggande perspektiv. Genom att instruera vad som spelaren skall tänka på samt att jobba mer via ett specifikt träningsprogram, tänker vi oss kunna minimera återfall av tidigare skada samt förebygga eventuella nytillkomna skador.

Ban Cam Sports & Hälsa har konstruerat en förebyggande modell som bygger på ett digital objektiv undersökningsmetodik. Modellen kallas för ”idrottstrygg”.

Tekniken bakom Idrottstrygg

Kliniker tittar alltid på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelsemönster och identifiera problem, men det är svårt att dokumentera och analysera subjektiva bedömningar.

Ban Cam Sports & Hälsa tillämpar en förebyggande /prestationshöjande metod. Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Systemet medför att idrottaren och terapeuten blir medveten om sina felbelastningar samt sina asymmetrier i kroppen.

Systemet ger även terapeuten bättre möjlighet att arbeta med förebyggande övningar och behandlingar. Systemet kan skanna av rörelsemönster, ge återkoppling och generera en rapport på mindre än 10 min.

Lösningen på problemet

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara genomför vi individuella 3D-mätningar av idrottarens kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi utför även fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten, vilket kommer att indirekt påverka både hållningen och rörelse.

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av leg naprapat. Terapeuten hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabiliteten samt ömtåliga muskel- och skelettkombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

Idrottaren kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi vill sedan följa upp idrottaren över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen/träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare. Målen är dels att skapa en starkare idrottare som kan öka sin prestation, dels att medverka till att skapa en tryggare idrottsmiljö.