Kategorier
Okategoriserade

Ban Cam Metoden för Förening!

Förebygg idrottsrelaterade skador!!

Varje dag anmäls ungefär 15 skador till försäkringsbolaget Folksam. Av dessa är tre knäskador. Värst drabbade är flickor i tonåren som löper tre till fyra gånger så hög risk som jämnåriga pojkar att skada knäna.

Olyckor inom sport som fotboll, innebandy, handboll, basket är tyvärr svåra att undvika helt. Vridmoment och kontakt eller kollisioner med andra idrottare är naturliga ingredienser. Knäskador sker som tur inte ofta, med det är ändå ett gissel som kan orsaka stort lidande och kräva lång rehabilitering. Det kan i värsta fall innebära att en idrottskarriär måste avslutas i förtid. En skada kan även medföra bestående nedsättning av funktionsförmågan. Därför är det viktigt att försöka undvika dessa allvarliga skador.

Faktum är att allt fler unga skadas av sitt idrottande. Och skadorna kan ge livslånga besvär – korsbandsskadan du fick som barn kan orsaka artros som vuxen.

Experternas råd: Förebygg med varierad träning.

Varje år skadas cirka 60 000 idrottande barn och ungdomar så illa att de behöver medicinsk vård. En av utmaningar med prevention är att identifiera högriskindivider.

Ban Cam Sports, som arbetar med naprapati och idrottsmedicin, deltar i ett projekt som vänder sig till idrottslag/föreningar där idrottare kan ha problem att röra sig obehindrat men inte är så skadade att en ortoped kan operera.

Vanliga typ av skador och överbelastningar hos idrottande unga är fotleds­skador, knäbesvär, ledbandsskador, muskelsträckningar, schlatter i knä och Severs skada (ont i hälen hos unga) samt korsbandsskador.

Tryggheten infinner sig när det har skapats ett helhetskoncept som gör att man snabbt kan ta tillvara på information om idrottarens fysiska status. Därifrån går det att jobba långsiktigt med att komma tillrätta med idrottarens brister, före­bygga rörelserelaterade skador samt identifiera bakomliggande faktorer och komma tillrätta med dessa.

Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Tekniken för Företagstrygg

Kliniker tittar alltid på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelse­­­mönster och identifiera problem, men det är svårt att dokumentera och analysera subjektiva bedömningar.

Ban Cam Sports tillämpar en förebyggande /prestationsökande metod. Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Systemet medför att idrottaren och terapeuten blir medveten om sina felbelastningar samt sina asymmetrier i kroppen.

Systemet ger även terapeuten bättre möjlighet att arbeta med förebyggande övningar och behandlingar. Systemet kan skanna av rörelsemönster, ge återkoppling och generera en rapport på mindre än 10 min.

Lösningen på problemet

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara kommer vi genomföra individuella 3D-mätningar av idrottarens kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi kommer även att utföra fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten, vilket kommer att indirekt påverka både hållningen och rörelse.

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av Carlos Banda (leg naprapat och f.d. fotbollsspelare på elitnivå). Carlos hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabiliteten samt ömtåliga muskel- och skelettkombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

Idrottaren kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi vill sedan följa upp idrottaren över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen/träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare. Målen är dels att skapa en starkare idrottare som kan öka sin prestation, dels att medverka till att skapa en tryggare idrottsmiljö.

Kategorier
Okategoriserade

Stora Vinster för lag som kan förebygga muskelskador

Enligt Football Research Group så är muskelskador den enskilt vanligaste skadetypen samt tidigare skada är den enskilt viktigaste riskfaktor för att drabbas av nya skador som fotbollsspelare. Gruppen som har undersökt detta och studera skadesituationen från 2001 inom europeisk elitfotboll, är grupp med lång erfarenhet inom idrottsmedicin med ortopeden & professor inom idrottsmedicin Jan Ekstrand i spetsen. Enligt gruppen så är förebyggande arbete inom idrottslag a & o för att öka prestationen ute på planen samt för att minska återfallskador vilket utgör en betydande del för muskelskador.

Vi på Ban Cam Sports & Hälsa har jobbat under flera år med att försöka presentera ett förebyggande koncept för idrottslag. Grunden ligger främst att identifiera skaderisker på ett tidigt stadium samt att skapa en kartläggning kring lagen och fotbollsspelaren fysiska status utifrån objektiva utvärderingar. Det här generera till att på ett tidigt stadium kunna orientera spelaren utifrån ett skadeförebyggande perspektiv. Genom att instruera vad som spelaren skall tänka på samt att jobba mer via ett specifikt träningsprogram, tänker vi oss kunna minimera återfall av tidigare skada samt förebygga eventuella nytillkomna skador.

Ban Cam Sports & Hälsa har konstruerat en förebyggande modell som bygger på ett digital objektiv undersökningsmetodik. Modellen kallas för ”idrottstrygg”.

Tekniken bakom Idrottstrygg

Kliniker tittar alltid på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelsemönster och identifiera problem, men det är svårt att dokumentera och analysera subjektiva bedömningar.

Ban Cam Sports & Hälsa tillämpar en förebyggande /prestationshöjande metod. Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Systemet medför att idrottaren och terapeuten blir medveten om sina felbelastningar samt sina asymmetrier i kroppen.

Systemet ger även terapeuten bättre möjlighet att arbeta med förebyggande övningar och behandlingar. Systemet kan skanna av rörelsemönster, ge återkoppling och generera en rapport på mindre än 10 min.

Lösningen på problemet

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara genomför vi individuella 3D-mätningar av idrottarens kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi utför även fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten, vilket kommer att indirekt påverka både hållningen och rörelse.

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av leg naprapat. Terapeuten hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabiliteten samt ömtåliga muskel- och skelettkombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

Idrottaren kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi vill sedan följa upp idrottaren över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen/träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare. Målen är dels att skapa en starkare idrottare som kan öka sin prestation, dels att medverka till att skapa en tryggare idrottsmiljö.