bancamsports

Våra behandlingar

Naprapatbehandling

Vår Naprapat jobbar med att gå till roten på din smärta och söker orsaken till varför du har ont. Naprapaten jobbar med att undersöka, diagnosticera samt behandlar din smärta med hjälp av manuella metoder. Genom att ta reda på orsaken i kroppen förstärker vi behandlingsplanen med rätt åtgärder.

Massage

Vi erbjuder ett flertal olika massagebehandlingar, därför finns det många anledningar till att boka in en massagebehandling hos oss. Många gånger kan det vara skönt att lätta på obekväma spänningar i kroppen eller öka cirkulationen kring den skadade vävnaden. Man kanske känner sig stel eller upplever ihållande smärta pga dålig arbetsställning eller monoton arbetsuppgift. Anledningarna är många, men vi har den rätta massagebehandlingen för dig. 

Träning & Rehab

Nedsatt proprioception har påvisat vid en rad muskuloskeletala besvärstillstånd i olika kroppsdelar, från fot till nacke. Störd proprioception kan uppstå vid traumatiska skador som till exempel ledband och muskler, men förekommer även vid smärttillstånd som uppstått direkt efter trauma. Dessutom kan nedsatt proprioception öka risk för skador. Proprioception definieras här som medveten eller omedveten uppfattning om positionen och rörelse av leder och kroppsrörelse samt uppfattning om kraft.

Hudbehandling

Om ni vill ha sidenhud välkomnar vi er till vår klinik i Nacka. Vi erbjuder två olika hårborttagningar, sockervaxning (sugaring) och vaxning. Vi bryr oss om hälsa och skönhet både hos kvinnor och män. 

Vidare erbjuder vi också en unik behandlingsmetod sk honungsmassage. Honungsterapi är en utmärkt behandlingsform för att motverka överansträngning, trötthet i kroppen, depression, sömnlöshet, smärta i muskler eller celluliter. Läs mer (visa sidan på kosmetologi).

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som utgör ett värdefullt verktyg för naprapaten för att hjälpa patienter med muskoloskelatala besvär. 

Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade strukturer såsom djupa senor, muskler samt senfästen. Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen.

  • Diagnoser som hälsenainflammation, främre knäsmärta eller tennisarmbåge har visat sig ge en god förbättring efter 3–4 behandlingar.  
  • Se mer info på Youtube:

 

Ultraljudbehandling kombinerad med electroterapi

Vi på BanCam Naprapat & Hälsa använder oss ut av en kombinationsterapi, där ”combo” är både ultraljud och elektroterapi i en och samma maskin. Maskinen används främst för att påverka olika typer av inflammationer i muskler, slemsäcksinflammation samt ökad aktivering kring muskler efter skada.

Man kan helt enkelt välja det område som skall behandla där 47 terapiparametrar är förprogrammerade för över 30 typer av typiska patologier.

  • Se mer info på Youtube:

Energy Meridianmassage

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som utgör ett värdefullt verktyg för naprapaten för att hjälpa patienter med muskoloskelatala besvär. 

Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade strukturer såsom djupa senor, muskler samt senfästen. Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen.

  • Diagnoser som hälsenainflammation, främre knäsmärta eller tennisarmbåge har visat sig ge en god förbättring efter 3–4 behandlingar.  
  • Se mer info på Youtube:

 

Kontakta oss

Adress

Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens eller kundens symtom med utgångspunkt från individens förutsättningar.

Naprapatbehandling innebär att manuella behandlingstekniker kombineras för att behandla besvär i muskler och leder. Behandlingen riktas mot att korrigera orsaken till att patientens besvär samt att fasthålla vad som kan ligga bakom den symptomgivande strukturella eller funktionella förändringen, detta för att uppnå långsiktiga behandlingsresultat och minska risken för återfall.

Naprapatbehandling kan dels utföras som en direkt behandling riktad mot den struktur eller funktion som ger upphov till patientens symtom eller som en indirekt behandling riktad mot den eller de områden som i sin tur påverkar den struktur eller funktion som ger upphov till patientens symtom.

Massage är den grundläggande formen för behandling av bind- och stödjevävnad som används inom naprapati. Genom kombination av tryck och töjning, bearbetas bind- och stödjevävnad. Effekterna av massage är relativt väl förankrade i vetenskapen och den smärtlindring man uppnår förklaras bland annat av den så kallade porteorin (Gate Control Theory).

 Via massagegreppen påverkar man tryck-och beröringsreceptorer som via impulser in till ryggmärgen ” stänger porten” för smärtan så att den inte kan ledas vidare till hjärnan. Det finns även teorier om att det kroppsegna hormonet oxytocin kan ge en liknande verkan, ett ökad välmående. 

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.