bancamsports

Spännings-
huvudvärk

Vad är spänningshuvudvärk?

Spänningshuvudvärk är en vanlig typ av huvudvärk som kan kännas som en tryckande eller stramande smärta runt huvudet. Det är ofta kopplat till spänningar i musklerna i nacken, axlarna och huvudets område. Här är några viktiga punkter om spänningshuvudvärk.

Tillståndet kännetecknas av en molande eller tryckande smärta som vanligtvis påverkar båda sidor av huvudet. Smärtan kan vara mild till måttlig och ibland kännas som ett band runt huvudet. Ljus- och ljudkänslighet är inte lika uttalade som vid migrän.

Orsak till spänningshuvudvärk!

Stress, spänningar i nacke och skuldror, dålig hållning, trötthet och ögonbelastning är vanliga faktorer som kan utlösa spänningshuvudvärk. Spänningshuvudvärk kan vara mer kronisk och ihållande än andra typer av huvudvärk. Det kan vara närvarande under flera dagar eller till och med veckor.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen fokuserar på att lindra smärtan och minska frekvensen av huvudvärksanfallen. Det kan inkludera receptfria smärtstillande medel som paracetamol, avslappningstekniker, regelbunden sömn, rätt kroppshållning och fysisk aktivitet.

  1. Förebyggande: Att hantera stress, undvika ögonbelastning (särskilt om du arbetar vid en dator länge), ha god kroppshållning och regelbunden träning kan hjälpa till att minska risken för spänningshuvudvärk.

  2. Livsstilsförändringar Att upprätthålla en balanserad livsstil med hälsosam kost, tillräcklig sömn och regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att förebygga spänningshuvudvärk.

Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera spänningshuvudvärk:
 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.