Företagstrygg

Identifiera rörelserelaterade problem!

Varför du skall välja företagstrygg

Ban Cam Sports, som arbetar med naprapati och massage, deltar i ett projekt som vänder sig till företag/kommunala enheter där anställda eventuellt har problem att röra sig obehindrat men inte är så skadade att en ortoped kan operera.

Skador/åkommor såsom nackspärr, diffus axelsmärta, ryggskott samt ischias bidrar till försämrat allmäntillstånd. Detta kan förebyggas och identifieras tidigt, vilket medför minskade kostnader för företaget eller enheten.

Ban Cam Sports tillämpar en förebyggande /prestationsökande metod. Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring personalens fysiska status.

Tryggheten infinner sig när det har skapats ett helhetskoncept som gör att man kan snabbt kan ta tillvara på information om personens fysiska status. Därifrån går det att jobba långsiktigt med att komma tillrätta med personens brister, förebygga rörelserelaterade skador samt identifiera bakomliggande faktorer och komma till rätta med dessa.

Företag som har företagstrygg

FUNKTIONELL RÖRELSEANALYS

450 kronor per test (minst 10 personal)

Ban Cam Metoden för företag

Lösningen på problemet

FUNKTIONELL RÖRELSEANALYS

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara genomför vi individuella 3D-mätningar av varje individs kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi kommer även att utföra fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten.

ANALYS AV RESULTAT

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av leg naprapat. Naprapaten hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabilitet samt ömtåliga muskel- och skelett kombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD

Varje individ kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi kan därefter följa individen över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen eller träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare.

MOTIVERADE INDIVID

Målet är att skapa en starkare individ som kan öka sin prestation i vardagen

Vercity, våning 5 Forumvägen 14, 131 53 Nacka

 

073 - 635 39 39

 

carlos@bancamsports.se

 

Designad av Nerdicon | www.nerdicon.se

Share This