bancamsports

Honungsmassage

Honungs-
massage

Vad är Honungsmassage?

Honungsmassage som terapi är uppskattad för sin förmåga att lindra stress och lugna nervsystemet. Denna massageteknik möjliggör för honungen att tränga djupt in i porerna och kunna absorbera toxiner. En liknande effekt är svårt att uppnå med andra massagemetoder.

Syfte med Honungsmassage?

Honungsmassagen hjälper att hitta harmoni och balans. Honungsmassage rekommenderas till personer som har problem med magen så som metaboliska störningar, huvudvärk, smärta i muskler och ryggrad eller celluliter. Honungen har en antiinflammatorisk effekt som främjar läkning av sår och mikrosprickor.

Verkan av honungsmassagen sker genom en intensiv rengöring av huden.

Irina Banda - BanCam Naprapat & Hälsa

Vi bryr oss om hälsa och skönhet både hos kvinnor och män. Vår specialist är utbildad hudterapeut med många års erfarenhet. Vi gör effektiva behandlingar och ger råd om hudvård.

Vårt motto är: ” Skönhet bor där hälsan bor”.

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.