Idrottstrygg

identifiera idrottsrelaterade besvär och öka prestationen!

Varför du skall välja idrottstrygg

Ban Cam Sports, som arbetar med naprapati och massage, deltar i ett projekt som vänder sig till idrottslag/föreningar där idrottare kan har problem att röra sig obehindrat men inte är så skadade att en ortoped kan operera.

Vanliga typ av skador och överbelastningar hos idrottande unga är fotleds­skador, knäbesvär, ledbandsskador, muskelsträckningar, schlatter i knä och Severs skada (ont i hälen hos unga) samt korsbandsskador.

Ban Cam Sports tillämpar en förebyggande /prestationsökande metod. Ban Cam Metoden (BCM) innebär ett skadeförebyggande upplägg vilket strävar efter att generera en trygghet kring idrottarens fysiska status.

Tryggheten infinner sig när det har skapats ett helhetskoncept som gör att man snabbt kan ta tillvara på information om idrottarens fysiska status. Därifrån går det att jobba långsiktigt med att komma tillrätta med idrottarens brister, före­bygga rörelserelaterade skador samt identifiera bakomliggande faktorer och komma till rätta med dessa.

Föreningar som har idrottstrygg

FUNKTIONELL RÖRELSEANALYS

350 kronor per test (minst 10 idrottare)

Ban Cam Metoden för föreningar

Lösningen på problemet

FUNKTIONELL RÖRELSEANALYS

Med hjälp av en sensor och en unik mjukvara genomför vi individuella 3D-mätningar av varje individs kroppshållning, balans och rörelsemönster. Vi kommer även att utföra fottryck på en tryckplatta för analys av tryckfördelning och kraft av foten.

ANALYS AV RESULTAT

Tolkning och analys av mätresultaten utförs av leg naprapat. Naprapaten hjälper oss att identifiera ogynnsamma snedbelastningar, instabilitet samt ömtåliga muskel- och skelett kombinationer som kan innebära en förhöjd skaderisk.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD

Varje individ kommer att få en sammanställning över sina mätvärden, med tillhörande iakttagelser och rekommendationer för fortsatt träning och skade­prevention. Vi kan därefter följa individen över tid med återkommande mätningar för att se om den förebyggande behandlingen eller träningen ger resultat eller om den kan behöva anpassas ytterligare.

MOTIVERADE INDIVID

Målet är att skapa en starkare individ som kan öka sin prestation i vardagen

Vercity, våning 5 Forumvägen 14, 131 53 Nacka

 

073 - 635 39 39

 

carlos@bancamsports.se

 

Designad av Nerdicon | www.nerdicon.se

Share This