bancamsports

Symptom

Ländryggsmärta

 Mellan 50 och 80 % av befolkningen drabbas någon gång under livet av ryggsmärta

Hos vuxna utgörs smärttillståndet de vanligaste ryggåkommorna. Man kan grovt dela in ländryggsmärta i 2 olika grupper, ländryggsmärta utan bensmärta (lumbago, rygginsuffiens) och ländryggsmärta med bensmärta (ishialgi, lumbago).

Behandling: Ländryggsmärta kan behandlats på olika sätt där vi använder oss alltifrån manuella behandlingar till att ge kund /patient ett specifikt träningsupplägg.

Axelsmärta

Ungefär 25 % av den vuxna befolkningen beräknas ha axelbesvär i någon grad och hälften av patienterna med axelsmärta har kvar besvären efter ett år.

Förekomsten av axelsmärta varierar mellan olika yrkesgrupper.

Behandling: kan variera men det är viktigt att utreda om yttre och inre faktorer till exempel träningsmängd, specifik rörlighet eller muskelfunktion. En effektiv behandlingsform är ultraljudsbehandling i kombination med elektroterapi. 

Halsryggsmärta & Spänningshuvudvärk

Långvarig smärta i halsryggen med utstrålning i arm/hand/fingrar kan bero på degenerativa förändringar i halskotpelaren i form av benpålagringar (osteofyter) eller buktande diskar/diskbråck (cervical spondylos).
 
Två huvudvärkssjukdomar är mycket vanligare än alla övriga, nämligen migrän och huvudvärk av spänningstyp (HST). Dessa står för över 90 % av fallen som söker sjukvård med just huvudvärk som dominerande symtom.

Detta är den vanligaste typen av huvudvärk och beror vanligast på stelhet i nacke och käkar. Symtomen är ofta molande och tryckande, vanligen som band runt hjässan.
 
Behandling:

Bröstryggsmärta

Var femte patient som söker på akutmedicinsk mottagning gör det på grund av bröstsmärta. Av dessa beräknas ca 15 % har muskuloskeletalt relaterade symtom.

Behandling :

Höftsmärta är smärta som kan lokaliseras till området vid höftleden, och syftar vanligen på muskuloskeletala problem.

Problem med höften kan dock ibland kännas i låret i stället, eller i sätet eller ljumskarna. 

Trokanterit är en symtomdiagnos som kännetecknas av smärta och palpationsömhet i mjukdelar vid området på höftens utsida. 

Behandling :

Hälsporre/Plantarfacit

Hälsporre eller plantarfacit kan orsaka stark smärta under hälen, i framkanten av hälen eller på insidan av hälen då du står och går. 

Första stegen på morgonen samt efter vila brukar göra mer ont. Det smärtar eller är obehagligt att belasta hälen barfota och det känns lindrade att gå i mjuka skor. 

Behandling : Det finns bra behandling vid hälsporre i form av egenvård, stötvågsbehandling, tejpning etc.   

Främre Knäsmärta (Patellafemoralt smärtsyndrom)

Patellofemoralt smärtsyndrom eller kondromalaci, är den vanligaste orsaken till främre knäsmärta i den unga aktiva populationen.

Syndromet är vanligt bland både män och kvinnor i tonåren 15–30, främst drabbas dock kvinnor i tonåren. Den som lider av denna typ av främre knäsmärta upplever ofta diffus smärta runt knäskålen eller smärta som upplevs komma innanför knäskålen. Smärtan blir oftast värre med aktiviteter så som gång i trappor, hopp eller löpning.

Behandling :

Bäckensmärta

Tung belastning vid upprepade tillfällen eller ensidiga rörelser kan leda till överbelastning i muskler och/eller senor i bäckenregionen.

Fotledsmärta

 En av de vanligaste fotledsskador är distorsion. Ungefär 25 % av alla idrottsskador utgör av ledbandsskador i fotleden.

Skadan uppkommer främst när man har trampat snett, varvid foten viker sig. Oftast viker sig foten inåt, där skadan drabbas främst utsidan.

Dåliga skor och otränad fotledsmuskulatur kan ha betydelse för skaderisken. Följaktligen kan fotledsdistorsioner förebyggas effektivs med koordinations- och styrketräning av muskulaturen runt fotleden.

Behandling  :

Tennisarmbåge/golfarmbåge

Epikondylalgi eller epikondylos är ett smärttillstånd i armbåge som beror på att senfästena har överbelastats. Tillståndet förekommer i två olika varianter.

  • Tennisarmbåge, där smärtan sitter på yttersidan. Tillståndet har den medicinska benämningen lateral epikondylit.
  • Golfarmbåge, på insidan, som kallas medialt epikondylit.

Behandling : 

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.