bancamsports

Bäckensmärta

Bäckensmärta_banner mobil

Bäckensmärta

Orsak & Behandling

Bäckenleden eller som den även kallas för SI leden är en led där många patienter kan få smärta. Tung belastning vid upprepade tillfällen eller ensidiga rörelser kan leda till överbelastning i muskler och/eller senor i bäckenregionen. Bäckensmärta kan vara akut eller kronisk. Det finns behandling att prova om du behöver, men de flesta blir bra utan. Bäckensmärta på grund av graviditet kallas för foglossning. 

Smärtor kring bäckenleden kan vara lokaliserade till själva leden men även ha smärta som lokalisera sig vid ländryggen, sätet, ljumsken och ibland ner i benet. Många gånger kan patienten klaga på ishialiknande symptom då man har utstrålningar ner mot benen eller ända ut till tårna.   

Orsaken till bäckensmärta kan variera men många gånger beror det på ett ökad tryck mot bäckenområde, där smärta provoceras speciell vid repetitiva rörelse eller akut trauma. Besvär med SI-leden kan ske akut vid exempelvis fallolyckor, felaktiga lyft men kan också komma smygande på grund av besvär med fötter eller asymmetrisk arbetsställning. Eftersom bäckensmärta kan ha ursprung och påverkas av flera strukturer, bör vi titta lite närmare på bäckenets positionering samt funktion för att hitta svar på patientens smärta.

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

När vi analysera bäckenet försöker vi beakta flera strukturer runt bäckenet. Vi observera både bäckenets position, höften och ländryggen. Både höften och ländryggen utgör en viktigt roll kring bäckenets stabilitet och funktion. En parameter vi  tittar närmare på är kroppens ”tyngdpunkt”. Kroppens tyngdpunkt lokaliseras omkring naveln, ca 3 cm in mot kroppen. Tyngdpunkten kommer att ha en betydande roll för att se hur och vilken riktning  bäckenet tippar. Ett vanligt exempel är när bäckenet tippar framåt och skapar ett så kallad ” svank” kring ländryggen. Många patienter klagar och känner att en ökad svank ger dem ökad smärta och begränsar deras funktion. Detta är anledning att titta närmare på balansen och framförallt kroppens tyngdpunkt.

Med vår observativ rörelseanalys test kan vi identifiera och analysera tyngdpunkten på två olika sätt. Den ena testar vi med hjälp av en sensor då patienten står i normal position i ca 9 sekunder. Sensor  ser exakt vart  tyngdpunkten hamnar.  Den andra testet utför vi med hjälp av en platta där patienten få stå ca 30 sekunder.

En annan iakttagelse som vi gör vid bedömning av bäckenet är höftens positionering och funktion. Höften kommer indirekt att bidrar till flera olika utmaningar för bäckenet. Bäckenet associeras med ett par viktiga funktioner gentemot höften. 

  • Många muskler som kommer från höften  fäster in omkring bäckenet.
  • Bäckenet eller området kring sittpunkten tar emot mycket vikt från övre del kroppen ( huvudet, bål, armar). Detta innebär att höften utmanas när patienten går, står eller sitter.

Åtgärd efter BanCam Naprapat & Hälsa undersökningsmetod

Genom att analysera och observera bäckenets tyngdpunkt kommer här flera olika förslag på åtgärder som du kan applicera.  Om tyngdpunkten råkar hamna långt fram bör patienten jobba med  att tippa bäckenet bakåt samt att aktivera sätesmuskler, speciellt stora sätesmuskel (Gluteus Maximus). Övningar kan utföras med hjälp av korta eller längre gummiband. 

Om kroppens tyngdpunkten visar och hamnar väldigt långt ut bör höftstabilisatorerna aktiveras, särskilt Gluteus medius respektive minimus. Musklernas funktion är att den stabiliserar höften i sidled, något som behövs för stabiliteten vid gång, löpning och när vi håller balansen på ett ben.  

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.