bancamsports

Bröstryggsmärta

Bröstryggsmärta_banner mobil

Bröstryggsmärta

Orsak & Behandling

Smärtan mellan skuldrorna är alltmer vanligt förekommande då vi sitter på kontoret eller framför datorn. Ibland kan smärtan komma som en molvärk mellan skuldrorna men ibland kommer den som akut smärta som strålar fram mot bröstbenet och som kan vara så intensiv, att man inte kan andas. Många patienter misstänker direkt hjärtinfarkt men när det söker sig till sjukhusets hjärtavdelning visar det sig att hjärtat fungerar perfekt. 

Smärta kring bröstrygg kan även infinna sig i nedre delen av ryggen. Många gånger klagar patienterna över att man har svårigheter att andas och det kan även komma i kombination med smärta. Smärtan provoceras kan  både provoceras vid in eller utandning. 

Den mest effektivaste utvärdering objektiv kring bröstryggen är att identifiera kroppshållning . Den vanligast rörelseförsvagning som bidrar till smärta kring bröstryggen, är oftast relaterad till en obalans kring bålen och armarnas muskulatur. Eftersom bålen och bröstryggen är en central punkt i kroppen kommer tyngdpunkten vara avgörande för bröstryggsmärtan. 

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

För olika besvär och smärtor i bröstryggen är det viktigt att utgå från ett mekanisk perspektiv. Eftersom bröstryggen och bålen är centrerad del i kroppen, kommen bröstryggen sättas på prov vid olika dagliga aktiviteter samt rörelse. Vidare utmanas bröstryggen av kroppshållningen. Gravida och överviktiga kommer med all sannolikhet att påverkar bröstryggen på grund av sin kraftiga kroppsliga förskjutning och därmed störa hållningen och bidra till kompensatoriska rörelse i kroppen. 

När vi analysera bröstryggen från sidan, utgår vi från fyra olika ryggtyper. Det finns 4 -5 olika ryggtyper. Ryggtyperna avgörs utifrån en lodlinje som passera kroppens tyngdpunktslinje. Denna tyngdpunktslinje ger en bild på testpersonen hållning,  där förskjutningar mäts i cm och vinklar.  kroppens tyngdpunkt är beläget omkring naveln ca 3-4 cm rakt in. Analyserar vi  bröstryggen utifrån ett objektiv perspektiv kommer vi presentera två varianter som kan leda till smärta i bröstryggen. Den ena är statisk och andra mer dynamisk. 

Den ena är position är patienten ståendes helt vanligt för att därefter utvärdera bröstryggen genom att lyfta armarna framåt.  Vi dessa två olika positioneringar kommer vid utvärdera kroppshållningen och smärta. den ena är en mer avslappande hållning och den andra vid en mer belastande. den belastande utgår vi genom att vi ökar hävarmen med hjälp av armarna. denna position kommer att provocera bröstryggen med ökad belastning. 

Den dynamiska utvärderingen och analysen är vid en knäböjning: Här utvärdera vi bålens och tyngdpunktens position. Vid avvikelse kommer patienten att kompensera och då försöker vi uppmärksamma för att korrigera med enkla träningsövningar.  

Åtgärd efter BanCam Naprapat & Hälsa undersökningsmetod

Bröstryggsmärta kan beror på flera olika orsaker, detsamma gäller dess olika åtgärder som skall hjälpa patienten att minska sin smärta. Om vi utgår ifrån våra digitala utvärderingar som vi gör på kliniken, kommer det finnas flera konkreta kartläggningar kring bröstryggen efter genomförd test. 

Bröstryggen som är en central del i kroppen kommer vi försöka hela tiden att skapa ett personlig träningsprogram  utifrån våra biomekaniska analyser. Syfte med övningar är framförallt att få upp en medvetenhet hos patienter för att kunna förändra ett eventuell felaktig rörelsemönster. Vi kommer att presentera 3 olika åtgärder som kan vara bra när bröstryggsmärta uppstår. 

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.