bancamsports

Fotledsmärta

Fotledsmärta_banner mobil

Fotledsmärta

Orsak & Behandling

En av de vanligaste fotledsskador är distorsion. Ungefär 25 % av alla idrottsskador utgör av ledbandsskador i fotleden.

Skadan uppkommer främst när man har trampat snett, varvid foten viker sig. Oftast viker sig foten inåt, där skadan drabbas främst utsidan.

Dåliga skor och otränad fotledsmuskulatur kan ha betydelse för skaderisken. Följaktligen kan fotledsdistorsioner förebyggas effektivs med koordinations- och styrketräning av muskulaturen runt fotleden. När det gäller förebyggande åtgärder finns djupare utvärderingar som hjälper patienten att återfå full funktion i fotleden. 

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

När vi analysera fotleden försöker vi hitta olika dysfunktioner i foten som kan skapa skada eller smärta i fotleden. Foten och fotleden har en mycket komplex funktion och även en kroppslig viktbärande ansvar. Dessutom har foten en viktigt roll för balans, framförallt när det handlar om att få kroppen balanserad i ett upprätt läge. Den främsta och mest vanligaste rörelseförsvagning  i foten bruka benämnas genom att personen överpronerar i fotleden. Detta innebär att utvärdering kring fotleden bör vara både statisk och dynamisk tex vid gång. 

Här kommer några exempel på hur vårt digitala system kartlägger dysfunktioner i fotleden som kan användas för att både identifiera och förebygga just fotledsskada. 

Åtgärd efter BanCam Naprapat & Hälsa undersökningsmetod

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.