bancamsports

Hälsporre

Hälsporresmärta_banner mobil

Hälsporresmärta

Orsak & Behandling

Hälsporre eller plantarfacit kan orsaka stark smärta under hälen, i framkanten av hälen eller på insidan av hälen då du står och går. 

Första stegen på morgonen samt efter vila brukar göra mer ont. Det smärtar eller är obehagligt att belasta hälen barfota och det känns lindrade att gå i mjuka skor. 

Det finns bra behandling vid hälsporre i form av egenvård, stötvågsbehandling, tejpning etc.   

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

Åtgärd efter BanCam Naprapat & Hälsa undersökningsmetod

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.