bancamsports

Höftsmärta

Höftsmärta_banner mobil

Höftsmärta

Orsak & Behandling

En av den grundläggande åtgärder vi har då det gäller höften kan vara manuell behandling samt ett välstrukturerad specifik träningsprogram.  Manuell behandling kan vara mobilisering och töj av muskler. Mobilisering för att få ett ökad rörlighet i höftleden samt hjälpa andra spända muskler att avlasta och slappna av. 

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

Smärtbilden kring höften är vanskligt på grund av att det kan komma från flera olika strukturer såsom muskler, leder, ligament, slemsäck eller kring själva leden.  Symtom kring höften är oftast ett resultat av repetitivt trauma eller överansträngningen, där den predisponerande faktor oftast är mekanisk.  På grund av höftens position i kroppen samt för att den är så högbelastad struktur och dessutom väldigt rörlig, är bedömningen väldigt komplex och svårtolkat. Vi rekommendera oftast patienter att utgå från ett objektiv undersökning utifrån biomekaniska parametrar. En bra utgångspunkt är bedömning utifrån personen hållning och funktion.  

Vid bedömning av personen hållning sedd från sidan, utgår vi oftast kring flera närliggande strukturer som kan påverka höften. En av dem är bäckenets position och funktion. Bäckenrörelse orsakar indirekt rörelse kring ländrygg och höft. Utifrån tre olika bäckenposition, en neutral, framåt och bakåt tippning, kommer höften att påverkas. Den vanligaste varianten är framåttippning vilket kan skapa flera olika obalanser och försvagningar kring höften. Exempel på försvagningar kan vara :

  1.   Vid en ståendes hållning kommer en hög belastning läggas kring ländryggen och där höftens främre muskelparti kommer att bidrar till immobil samt spända och korta  muskler såsom höftböjaren, en sk höftkontraktur.
  2. Vid en långvarig framåt bäckentipp kommer ländryggsvanken att öka, vilket leder till att ”höftleden” belastas extrem hårt vilket kan leda till långvariga konsekvenser såsom ledförslitning, artros.  

Vid bedömning av höftfunktionen letar vi oftast  över kring funktionella avvikelse som kan leda till överbelastade strukturer kring höften. Eftersom bedömningen kring höften är så komplex använder vi oss ut av vår objektiva rörelseanalys.    

En av testerna som vi utvärdera är enbensböj, där vi letar över olika obalanser kring höften samt hur personen rörelsestrategi ser ut. 

Åtgärd efter BanCam Naprapat & Hälsa undersökningsmetod

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.