bancamsports

Axelsmärta

Behandling

Vid behandling av axelsmärta har vi en rad olika behandlingsmetoder. Vi jobbar både med att specifik påverkar strukturer kring axeln med hjälp av våra fysikaliska behandlingar såsom stötvåg eller ultraljudsbehandling. En effektiv behandlingsform är ultraljud i kombination med elektroterapi, där syfte med behandlingen är att både påverkar en djupgående cirkulation/stimulering kring den skadade vävnaden samt öka muskelaktivitet på dem omkringliggande vävnader i axel och skulderbladet.  Bägge två arbetar samtidigt och på ett mycket effektivt sätt för att få ner de inflammatoriska tillstånden.

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

En av de viktigaste åtgärder när det handla om axelsmärta enligt våra digitala modeller är att se utifrån en helhetssynvinkel. Genom att både titta närmare på axeln och skulderbladets positionering utifrån sin hållning för att vidare se hur dessa omkringliggande strukturer rör sig i ett tredimensionellt perspektiv. Det här ger oss ett bättre utgångsläge på vilka strukturer som kan generera till smärta i axeln.

När vi tittar närmare på skulderbladets position utgår vi från 5 olika positionering på skulderbladet. Nyckeln kring observationen är att försöka se hur skulderbladet ser ut genom en bild på patienten posteriort ( bakifrån) . En vanlig positionering är att skulderbladet tippar utvändigt, vilket oftast kallas för ”vingscapula”. Denna typ av hållning är förknippat till svaghet kring en viktig muskeln som kallas för Serratus anterior  främre sågmuskeln, är en muskel som täcker bröstkorgens yttre del.. Denna muskel tar hand om axelns positionering uppåt och snett uppåt framåt.

Åtgärd efter Ban Cam Sports & Hälsa undersökningsmetod

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.