bancamsports

Axelsmärta

Axelsmärta_banner mobil

Axelsmärta

Orsak & Behandling

Ungefär 25 % av den vuxna befolkningen beräknas ha axelbesvär i någon grad och hälften av patienterna med axelsmärta har kvar besvären efter ett år.

Förekomsten av axelsmärta varierar mellan olika yrkesgrupper. Axelsmärta är en åkomma som är väldigt svårts att identifiera dels för att smärtan kan te sig väldigt olika beroende på vad problemet beror på samt för att axelleden är en rörlig och komplex led. 

 Impingementsyndrom även kallad inklämningssyndrom i axeln är en av den vanligaste åkomma i axeln och där många söker för. Det uppstår när klämda muskelvävnad i överarmen/ axeln och som resulterar i ett inflammatoriskt tillstånd samt en ökad smärta i axeln vi rörelse. Orsaken till inklämningen i axeln bruka vara överbelastning eller åldersförändringar. Inklämningen går oftast att identifiera under patientens sjukdomshistorik samt vid några specifika axeltester för att försöka få fram patientens identisk identiska smärta.  

Vid behandling av axelsmärta har vi en rad olika behandlingsmetoder. Vi jobbar både med att specifik påverkar strukturer kring axeln med hjälp av våra fysikaliska behandlingar såsom stötvåg eller ultraljudsbehandling. En effektiv behandlingsform är ultraljud i kombination med elektroterapi, där syfte med behandlingen är att både påverkar en djupgående cirkulation/stimulering kring den skadade vävnaden samt öka muskelaktivitet på dem omkringliggande vävnader i axel och skulderbladet.  Bägge två arbetar samtidigt och på ett mycket effektivt sätt för att få ner de inflammatoriska tillstånden.

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

Eftersom axelleden är en väldigt komplex led, försöker vi hela tiden jobba med att  både analysera axeln, skulderbladet och ryggraden utifrån ett tredimensionell perspektiv.  Detta gör vi för att alla dessa strukturer påverkar varandra vid rörelse. Genom vår Rörelseanalystest försöker vi hitta obalanser och rörelseförsvagningar som kan bidrar till smärtan i axeln. Här upplyser vi några av detaljerna. 

En av de viktigaste åtgärder när det handla om axelsmärta är att identifiera och observera patientens hållning och axelns position utifrån sitt tungpunktslinje ( lodlinjen).  Patientens lodlinjen observeras främst från sidan, axeln positioneras sig antingen i ett bakåt eller framåtförskjutet läge.  Axelns lodlinje kommer att påverkas både av huvudets och bröstryggens position. 

Vidare kommer skulderbladets positionering vara viktigt. Det här ger oss ett bättre utgångsläge på vilka strukturer som kan generera till smärta i axeln. När vi tittar närmare på skulderbladets position utgår vi från 5 olika positionering på skulderbladet. Nyckeln kring observationen är att försöka se hur skulderbladet ser ut genom en bild på patienten bakifrån . En vanlig positionering är att skulderbladet tippar utvändigt, vilket oftast kallas för ”vingscapula”. Denna typ av hållning är förknippat till svaghet kring en viktig muskeln som kallas för Serratus anterior  främre sågmuskeln, är en muskel som täcker bröstkorgens yttre del.. Denna muskel tar hand om axelns positionering uppåt och snett uppåt framåt.

Åtgärd efter BanCam Naprapat & Hälsa undersökningsmetod

När det handlar om axelsmärta finns det en rad olika åtgärder och parametrar vi försöker utgå ifrån. Efter genomförd test eller observation, lägger vi stor vikt på att stärka och medvetandegöra patientens obalanser kring axelns och skulderbladet. Detta gör vi med hjälp av träning, framförallt träningsformerna  proprioception och motorisk kontroll.  Här kommer några exempel på dessa åtgärder. 

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.