bancamsports

Ländryggsmärta

Ländryggsmärta_banner mobil

Ländryggsmärta

Orsak & Behandling

 Mellan 50 och 80 % av befolkningen drabbas någon gång under livet av ryggsmärta.

Hos vuxna utgörs smärttillståndet de vanligaste ryggåkommorna. Man kan grovt dela in ländryggsmärta i 2 olika grupper, ländryggsmärta utan bensmärta (lumbago, rygginsuffiens) och ländryggsmärta med bensmärta (ishialgi, lumbago).

Behandling: Ländryggsmärta kan behandlats på olika sätt där vi använder oss alltifrån manuella behandlingar till att ge kund /patient ett specifikt träningsupplägg. Vid manuella behandlingsmetoder använder vi oss av både naprapatbehandling för att öka rörelseinskränkning samt minska smärta ländryggen och Massage för att öka cirkulationen kring det smärtsamma området.

 

Rörelseförsvagning enligt
vår ”Observativ Rörelseanalys test”

Många utav ryggradsåkommor såsom ”ländryggsmärta” är oftast orsakad pga ut av ett mindre mikrotrauma som uppstår i rörelseapparaten. Antingen kan mikrotraumat ske efter ett monotont rörelsemönster eller felaktig arbetsställning. När en försvagning kring kroppshållning uppstår är det viktigt enligt våra bedömningsmodeller att först och främst identifiera kroppshållningen och rörelsen i 3 olika plan. Kroppshållningen bedöms utifrån ett centrerad tyngdpunktslodlinjen som skär kroppen från topp till tå och där man oftast kartlägger ländryggsåkomman från sidan (sk saggitala planet).

När vi analysera ryggen från sidan, utgår vi från fyra olika ryggtyper. Dem ryggtyperna är presenterade utifrån en fransk forskare och kirurg som har jobbat med att analyser kroppshållningar genom röntgen i flera år, och kommit fram, att det finns 4 olika ryggtyper. Ryggtyperna avgörs utifrån en lodlinje som passera kroppens tyngdpunktslinje. Denna tyngdpunktslinje ger en bild på testpersonen hållning,  där förskjutningar mäts i cm och vinklar.  
Behandling_ländrygg bild

Ju längre förskjutning kring tyngdpunktslinje desto mer belastnings och kompensatoriska rörelsemönster kommer personen att ha. Vid dem olika kompensatoriska rörelsemönster kommer vi att få fram ryggtypen.

 En annan parameter vi mäter objektiv och som är väldigt betydelsefylld vid ländryggsmärta, är kroppstyngden swaymönster-.   Med tanke på att vi aldrig står helt still, är människan beroende av den sk ”posturala Sway”, vilket är otroligt svårt att analysera och bedöma subjektiv.

Vårt samlade observativ analyssystem ger oss specifika mätning kring den ”posturala sway” vilket kommer att vara avgörande av den smärta i ländryggen som har uppstått.

Enligt forskning är ett avvikande inom bedömningen av ”Posturala sway” bidragandet till att man utveckla ländryggsmärta. Avvikande är att ju mer Postural Sway personen har desto större risk finns det för att utveckla ländryggsmärta dels pga posturala (kroppshållning) musklers inaktivitet. Posturala sway åtgärdas med god resultat genom motorisk kontroll träning.

Åtgärd efter BanCam Naprapat & Hälsa undersökningsmetod

Eftersom det finns många behandlingsmetoder som kan användas vid ländryggsmärta har vi fokuserat kring nyutkommen forskning som ger en god effekt mot ländryggsmärta. Förutom att vi använder oss ut av manuella behandlingar såsom naprapati så ger vi också råd och specifikt träningsupplägg för att undvika nytillkomna och framtida ländryggsproblem.Det specifika träningsupplägget gällande ländryggsmärtor är att öka personens motoriska kontroll och proprioception.

Motorisk kontroll är alltså förmågan att kontrollera sin rörelseförmåga och sitt rörelsemönster. Motorisk kontroll har bevisat i de senaste forskningsprojekt gentemot ländryggsmärta att ha en väldigt god effekt. Studier indikerar att människor med smärta i nedre delen av ryggen har förändringar av kroppsuppfattningen i den nedre delen av ryggen (Brumagne et al., 2000) samt att de har en onormal motorisk kontroll av de djupa bålmusklerna. Detta med anledning av en förlångsamma förmåga att rekrytera muskler (Hodges, 2001).

Detsamma gäller proprioception, kroppensuppfattning. Även övningar som syftar till att förbättra kroppsuppfattningen (proprioception) kan ge en viss förbättring av corestabiliten (Romero-Franco et al., 2012). Studier visar att när människor gör en sit-up på ett instabilt underlag sker en högre muskelaktivering av bukmuskler än när samma sit-up görs på stabilt underlag (Vera- Garcia, Grenier & Mcgill, 2013).
Vårt arbetssätt är att kunna jobba med att förstärka balans, koordination , styrka och uthållighet. 
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.