bancamsports

Diatermi med CRI-metod

Vad är Diatermi med CRI-metoden?

Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk stimulans värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance) hjälper till att skydda och återskapa kärl. 

Effekten når djupare ner i vävnaderna än tex laser eller ultraljud och har en längre varaktighet än andra elektroterapeutiska metoder.

Syfte med diatermibehandling? 

Bland denna unika och avancerade behandlingsteknik som diatermi är syfte att på ett smärtfri och effektiv sätt påverka både muskelskeletala skador och även huden estetiska balans med hjälp av uppvärmning. 

Enligt experter och patienter är det en bekväm, smärtfri och mer eller mindre snabb behandling. Behandlingsformen är jätte vanligt i länder som Spanien, Italien, Frankrike och Portugal. 

Fördelar med Diatermibehandling

 • Nybildning av blodkärl
 • Cellförnyelsen
 • Avslappning av muskler
 • Ökar ledrörlighet
 • Minskning av ödem och lokal smärta
 • Behandlar sjukdomar & åkommor i rörelseapparaten
 • Minskar återhämtningstid jämfört med andra teknologier på marknaden
 • Omedelbara effekter i form av smärtlindring av
  postkirurgiska behandlingar
 • Aktivering av produktion och omstrukturering av kollagen och elastin
 • Förbättring av elasticitet, återfuktning, mjukhet och regenerering av huden
 • Föryngring av huden
 • Eliminering av kroppsfett och celluliter

  Dessutom undviker det biverkningar av vissa läkemedel, såsom antiinflammatoriska och smärtstillande medel.

  Vad kan behandlas med diatermi?

AXEL

ARMBÅGE

HÖFT

KNÄ

FOT OCH UNDERBEN

 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.