bancamsports

Trokanterit

Vad är trokanterit?

”Trokanterit” eller ”trokanterbursit” är en medicinsk term som beskriver inflammation i de slemhinneliknande vätskefyllda säckarna (bursor) som finns kring de laterala (yttersta) höftbenstroskanten, kallad trokanter. Dessa bursor fungerar som glidande kuddar mellan senor, muskler och ben, och de underlättar rörelsen av musklerna över skelettet.

Trokanterit uppstår när en eller flera av dessa bursor blir inflammerade, vilket kan orsaka smärta och obehag runt höftområdet, specifikt på utsidan av låret eller i höftregionen. Tillståndet kan vara resultatet av överanvändning, skada, eller andra underliggande orsaker.

Symtom på trokanterit kan inkludera:

 1. Smärta: Smärta vid beröring eller rörelse, särskilt när man ligger på den drabbade sidan, går eller utför aktiviteter som engagerar höftmusklerna.

 2. Ömhet: Ömhet kring det laterala höftområdet.

 3. Svullnad: Svullnad kan uppstå i området där inflammationen är lokaliserad.

 4. Nedsatt rörlighet: Vissa personer kan uppleva nedsatt rörlighet eller stelhet i höftområdet.

Orsak till trokanterit!

Trokanterit, eller inflammation i trokanterbursorna, kan ha flera möjliga orsaker. Här är några vanliga faktorer som kan bidra till utvecklingen av trokanterit:

 1. Överanvändning och överbelastning: Upprepade eller överdrivna rörelser som engagerar höftmusklerna och senorna kring trokanterområdet kan leda till överanvändning och därmed orsaka inflammation.

 2. Trauma eller skada: En direkt skada på höften, såsom ett slag eller en stöt, kan leda till inflammation i trokanterbursorna.

 3. Muskelobalans: Obalans i musklerna runt höften och låret kan sätta ökad stress på trokanterbursorna och öka risken för inflammation.

 4. Förändringar i gångmönster eller biomekanik: Ändringar i hur du går eller rör dig kan påverka belastningen på höftområdet och öka risken för trokanterit.

 5. Systemiska sjukdomar eller tillstånd: Vissa systemiska sjukdomar, såsom reumatoid artrit eller andra inflammatoriska tillstånd, kan öka risken för bursorinflammation.

 6. Åldrande: Åldersrelaterade förändringar i senorna och bursorna kan öka sårbarheten för inflammation och trokanterit.

 7. Muskelöverdrivenhet: Ökad aktivitet utan tillräcklig uppvärmning eller överdriven träning utan adekvat återhämtning kan också öka risken för inflammation.

 8. Övervikt: Övervikt kan öka belastningen på höftområdet och därmed öka risken för trokanterit.

 9. Dåligt anpassade skor: Skor som inte ger tillräckligt med stöd eller har felaktig fotposition kan påverka gångmönster och bidra till trokanterit.

 10. Genetiska faktorer: Vissa individer kan vara genetiskt predisponerade för att utveckla inflammation och andra höftproblem.

Behandling och åtgärd

Behandlingen av trokanterit fokuserar vanligtvis på att lindra inflammation, minska smärta och förhindra återkommande problem.

Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera muskelsenskada:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.