bancamsports

Axelsmärta

Axelsmärta_banner mobil

Vad är axelsmärta?

Ungefär 25 % av den vuxna befolkningen beräknas ha axelsmärta i någon grad och hälften av patienterna har kvar besvären efter ett år.

Förekomsten av axelsmärta varierar mellan olika yrkesgrupper. Smärta i axeln är en åkomma som är väldigt svårts att identifiera. Åkomman kan te sig väldigt olika beroende på vad problemet beror på. 

 Impingementsyndrom även kallad inklämningssyndrom i axeln är en av den vanligaste åkomma i axeln. I övrigt finns det en rad olika tillstånd som vi behandlar: 

 • Rotatorkuff- tendinopati
 • Bicepstendinopati
 • Nervinkämning i axeln
 • AC- leds- smärta 
 • SLAP-skada
 • Frozen Shoulder

Orsak till axelsmärta!

Eftersom axelleden är komplex och samtidigt kroppens rörligaste led är det viktigt att  identifiera noggrann axeln, både i funktion och rörelse. För att säkerställa en tydlig diagnos jobbar vi med både muskelfunktionstester och rörelsetester.  Vi undersöker  och analysera axeln, skulderbladet och ryggraden.  Detta gör vi för att det finns oftast ett kompensatorisk rörelsemönster kring dem närliggande struktur runt axeln och som kan trigga igång smärta i axeln. 

Behandling åtgärd &

Det finns en rad olika åtgärder och parametrar vi försöker utgå ifrån. En stor del av åtgärdsplanen för axelsmärta är rehab och träning.  Detta gör vi framförallt med dem två olika träningsformerna vi utbildar patienten,   proprioception och motorisk kontroll.  Här kommer några exempel på dessa åtgärder. 

Vid behandling kan vi använda flera olika behandlingsmetoder. Vi jobbar alltifrån manuella behandlingar samt fysikaliska behandlingar . Våra fysikaliska behandlingar som är effektiva är:

 • Stötvågsbehandling
 • Ultraljudsbehandling 
 • Elektroterapi
 • EMTT
 • Energy Meridianmassage 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.