bancamsports

Muskelsenskada

Vad är muskelsenskada?

En muskelsenskada innebär att en skada har inträffat på en sena, som är den fibrösa vävnaden som fäster muskler till benen. Sener spelar en viktig roll i rörelse och stabilitet i kroppen. Senskador kan variera i grad och omfattning, och de kan vara smärtsamma och påverka din förmåga att röra dig normalt. Här är några viktiga aspekter om senskador:
 

Orsak till muskelsenskada!

Senskador kan uppstå genom akuta skador, överdriven belastning, upprepade rörelser, eller som en del av andra skador såsom muskelskador. Idrottsskador, överansträngning, felaktig teknik och olyckor är vanliga orsaker.

 Symtomen varierar beroende på skadans omfattning. Vanliga symtom inkluderar smärta vid eller nära senans fäste kan vara: 

  • svullnad
  • ömhet
  • nedsatt rörlighet. Senskador kan vara allt från mindre inflammationer och sträckningar till partiella eller totala rupturer av senan från sitt fäste.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen beror på skadans grad. Mindre skador kan behandlas med vila, is, kompression och höjning (RICE-metoden), samt eventuellt antiinflammatoriska läkemedel. Mer allvarliga skador kan kräva längre vila, fysioterapi eller i vissa fall kirurgi för att återställa senans funktion.

  1. Rehabilitering: Efter behandling kan rehabilitering vara viktigt för att återfå rörlighet, styrka och funktion. Fysioterapi kan inkludera specifika övningar och tekniker för att främja läkning och återhämtning.

  2. Förebyggande: Att undvika överdriven belastning, använda korrekt teknik i träning, värma upp ordentligt och träna regelbundet kan minska risken för senskador.

  3. Individuell vård: Behandlingsplanen anpassas efter den specifika typen och omfattningen av skadan samt patientens behov.  

Träning eller rehab arbetas  med vikt på excentrisk och koncentrisk träning som kan  innefattande tunga vikter eller med under motstånd. ultraljuds- eller stötvågsbehandling kan övervägas i syfte att minska smärta under fysisk aktivitet.
 

Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera muskelsenskada:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.