bancamsports

Stötvågsbehandling

Vad är Stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling, eller extrakorporeal stötvågsterapi (ESWT), är en medicinsk procedur där akustiska vågor med hög energi appliceras på kroppens vävnader. Denna form av terapi används vanligtvis för att behandla olika ortopediska och muskuloskeletala tillstånd. Här är några grundläggande punkter om stötvågsbehandling.

  1. Under stötvågsbehandling appliceras akustiska vågor med hög energi från en enhet utanför kroppen och riktas mot det drabbade området. Detta kan göras med hjälp av en handhållen enhet eller en enhet som är kopplad till en stötvågsgenerator.

  2. Indikationer: Stötvågsbehandling används främst för att behandla tillstånd som plantar fasciit (hälsporre), tendinit (seninflammation), kalkaxel (fasciit calcarea), och andra muskuloskeletala problem. Det används ibland även för behandling av vissa kroniska smärttillstånd.

Syfte med stötvågsbehandling? 

Den exakta mekanismen bakom stötvågsbehandlingens effekt är inte helt förstådd, men det antas att de akustiska vågorna kan stimulera läkningsprocesser genom att öka blodcirkulationen, minska inflammation och främja bildandet av ny vävnad.

Fördelar med stötvågsbehandling

Här är några av de potentiella fördelarna med stötvågsbehandling:

  1. Smärtlindring: Stötvågsbehandling kan bidra till att minska smärta, särskilt vid kroniska smärttillstånd som exempelvis plantar fasciit (hälsporre) och tendinit (seninflammation). Genom att minska inflammation och främja läkningsprocessen kan smärtan lindras.

  2. Förbättrad läkning: Stötvågsterapi kan stimulera blodcirkulationen och öka metabolismen i det behandlade området. Detta kan bidra till att påskynda läkningsprocessen och främja regenerering av vävnad.

  3. Minskad muskelspänning: Genom att lösa upp muskelspänningar och öka blodflödet kan stötvågsbehandling bidra till att minska muskelstelhet och förbättra rörlighet.

  4. Inga kirurgiska ingrepp: För vissa tillstånd kan stötvågsbehandling erbjuda en icke-kirurgisk alternativ till traditionella ingrepp. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för dem som vill undvika kirurgi eller inte är lämpliga kandidater för det.

  5. Minimala biverkningar: Generellt sett betraktas stötvågsbehandling som säker med få biverkningar. De flesta patienter upplever endast milda och kortvariga obehag under eller efter behandlingen.

  6. Återhämtningstid: Eftersom stötvågsbehandling vanligtvis är en icke-invasiv procedur kräver den oftast ingen lång återhämtningstid. Patienter kan återgå till sina vanliga aktiviteter relativt snabbt efter behandlingen.

Det är viktigt att notera att effekterna av stötvågsbehandling kan variera från person till person och bero på det specifika tillståndet som behandlas. Dessutom bör stötvågsbehandling endast utföras efter en noggrann bedömning av en kvalificerad vårdgivare för att säkerställa att det är lämpligt och säkert för patientens hälsotillstånd.

Vad kan behandlas med stötvågsbehandling?

AXEL

ARMBÅGE

HÖFT

KNÄ

FOT OCH UNDERBEN

 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.