bancamsports

Reumatism

Vad är reumatism?

Reumatism är en samlingsbeteckning för olika medicinska tillstånd som involverar smärta och svullnad i muskler, leder, senor och andra delar av det muskuloskeletala systemet. Termen används ofta löst och kan referera till olika reumatiska sjukdomar eller tillstånd.

Symtomen på reumatism kan variera beroende på den specifika sjukdomen, men de kan inkludera ledvärk, svullnad, stelhet, trötthet och nedsatt rörlighet.

Det vanligaste former av reumatiska sjukdomar:

  1. Ledgångsreumatism (reumatoid artrit): En autoimmun sjukdom där immunsystemet attackerar lederna, vilket leder till inflammation, smärta och stelhet.

  2. Artros (degenerativ ledsjukdom): En sjukdom där brosket som täcker lederna bryts ned över tid, vilket resulterar i smärta, stelhet och minskad rörlighet.

Orsak till reumatism!

Orsakerna till reumatism varierar beroende på den specifika typen av reumatisk sjukdom. Många reumatiska tillstånd är autoimmuna sjukdomar, vilket innebär att kroppens eget immunsystem angriper friska vävnader och leder till inflammation och andra symtom.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen för reumatism beror på den specifika typen av reumatisk sjukdom och svårighetsgraden av symtomen. Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera reumatism:
 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.