bancamsports

Ont i Kroppen ?

Ban Cam Sports & Hälsa hjälper dig att bli av med smärtan i kroppen, med effektiva manuella behandlingar samt forma en tydlig behandlingsplan utifrån objektiva undersökningsmetoder.

Ban Cam Sports & Hälsa logo

 

Vi tror på kraften kring rörelsebedömning i kombination med olika manuella behandlingar såsom naprapati och massage. Vi gör detta för att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livstid av aktivitet, prestanda och deltagande i vardagslivet.
Vi är nyskapare inom rörelselära, vi tillhandhåller konsultation, utbildning, diverse manuella behandlingar samt observativa rörelseundersökningar och analyser.

FÖRETAG

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR &
FRISKVÅRD

BEHANDLINGAR

VÅRT DIGITALA
OBSERVATIONSSYSTEM

KOSMETOLOGI

IDROTTSFÖRENINGAR &
MOTIONÄRER

Manuella behandlingar, hälso och medicinsk konsultation, kosmetologi, sensomotorisk kontrollsträning, professionell teknologiska undersökningar för rörelse och motorisk kontroll. 

Vår Approach

Ban Cam Sports & Hälsa är en klinik som ligger i hjärtat av nacka och som arbetar med naprapati, massage, kosmetologi,  träning samt 3D rörelse-undersökningar & analys.

Vi motiveras hela tiden att kunna ge allt ifrån privata personer, idrottsföreningar, företag samt friskvård- & försäkringskunder en optimal helhetslösning utifrån objektiva undersökningar kring personens fysiska status.

Behandlingar
& observativ rörelseanalys

Känslan av att kunna hjälpa, lindra och få kroppen i balans är magisk, och det är härligt att förebygga skador med rätt sorts träning, rörelse och behandlingar. Vi jobbar allt ifrån naprapatbehandlingar, triggerpunkts- till djupgående muskulära- och hudbehandlingar. Vi hjälper även att våra kunder och patienter att utifrån åkomma samt diagnos öka kunskapen med hjälp av våra observativa undersökningsmetoder.

För oss är det viktigt att se till helheten. Därför har vi skapat en undersökningsmetod vilken skall generera till en tydligare information kring personen  fysiska och kliniska status.
Genom att skapa en objektiv bild på personens rörelse och hållning, bidrar det till lättare att behandla och korrigera lidande i kroppen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Adress

Romansvägen 12
131 40 Nacka

073-635 39 39

carlos@bancamsports.se

Copyright 2020, Ban Cam Sports & Hälsa. Alla rättigheter reserverade. | Design och produktion JA-Idébyrån, Stockholm

Åkomma i kroppen?

Ban Cam Sports & Hälsa hjälper dig med effektiva manuella behandlingar samt forma en tydlig behandlingsplan
utifrån dina kroppsliga besvär samt objektiva undersökningsmetoder.

VI ARBETAR MED:

Manuella behandlingar.
Hälsa och medicinsk konsultation.
Kosmetologi
Hjälper privata sjukvårdsförsäkringskunder.
Rehab & prehabträning.
Analyserar och kartlägger utifrån teknologiska undersökningsmetoder statisk och dynamisk rörelse.

FÖRETAG

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR &
FRISKVÅRD

BEHANDLINGAR

VÅRT DIGITALA
OBSERVATIONSSYSTEM

KOSMETOLOGI

IDROTTSFÖRENINGAR &
MOTIONÄRER

Vår Approach

Ban Cam Sports & Hälsa är ett företag som har sina rötter kring idrotten och som arbetar med naprapati, massage, kosmetologi, träning samt 3D rörelse-undersökningar & analys.

Vi motiveras hela tiden att kunna ge allt ifrån privata personer, idrottsföreningar, företag samt friskvård- & försäkringskunder en optimal helhetslösning utifrån objektiva undersökningar kring personens fysiska status.

Behandlingar
& observativ rörelseanalys

Känslan av att kunna hjälpa, lindra och få kroppen i balans är magisk, och det är härligt att förebygga skador med rätt sorts träning, rörelse och behandlingar. Vi jobbar allt ifrån naprapatbehandlingar, triggerpunkts- till djupgående muskulära- och hudbehandlingar. Vi hjälper även att våra kunder och patienter att utifrån åkomma samt diagnos öka kunskapen med hjälp av våra observativa undersökningsmetoder.

För oss är det viktigt att se till helheten. Därför har vi skapat en undersökningsmetod vilken skall generera till en tydligare information kring personen fysiska och kliniska status.
Genom att skapa en objektiv bild på personens rörelse och hållning, bidrar det till lättare att behandla och korrigera lidande i kroppen.

Adress

Romansvägen 12
131 40 Nacka

073-635 39 39

carlos@bancamsports.se

Copyright 2020, Ban Cam Sports & Hälsa. Alla rättigheter reserverade. | Design och produktion JA-Idébyrån, Stockholm

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.