bancamsports

Ont i Kroppen?

Ban Cam Sports & Hälsa hjälper dig med effektiva manuella behandlingar samt forma en tydlig behandlingsplan utifrån objektiva undersökningsmetoder.

Ban Cam Sports & Hälsa logo

Vi ser till helheten


Vi tror på kraften kring rörelsebedömning i kombination med olika manuella behandlingar, för att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livstid av aktivitet, prestanda och deltagande i vardagslivet.
Vi är nyskapare inom rörelselära, vi tillhandhåller konsultation, utbildning, diverse manuella behandlingar samt observativa rörelseundersökningar och analyser.

FÖRETAG

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR &
FRISKVÅRD

BEHANDLINGAR

VÅRT DIGITALA
OBSERVATIONSSYSTEM

KOSMETOLOGI

IDROTTSFÖRENINGAR &
MOTIONÄRER

Manuella Behandlingar, Hälso och medicinsk konsultation, sensomotorisk kontrollsträning, professionell teknologiska undersökningar för rörelse och motorisk kontroll. 

Vår Approach

Ban Cam Sports & Hälsa är ett företag som har sina rötter kring idrotten och som arbetar med naprapati,
massage, träning samt 3D rörelse-undersökningar & analys.

Vi motiveras hela tiden att kunna ge allt ifrån privata personer, idrottsföreningar, företag samt friskvård-
& försäkringskunder en optimal helhetslösning utifrån objektiva undersökningar kring personens fysiska status.

Behandlingar
& observativ rörelseanalys

Känslan av att kunna hjälpa, lindra och få kroppen i balans är magisk, och det är härligt att förebygga skador med rätt sorts träning, rörelse och behandlingar. Vi jobbar allt ifrån naprapatbehandlingar, triggerpunkts- till djupgående muskulära- och hudbehandlingar. Vi hjälper även att våra kunder och patienter att utifrån åkomma samt diagnos öka kunskapen med hjälp av våra observativa undersökningsmetoder.

För mig är det viktigt att se till helheten. Därför har jag skapat en undersökningsmetod vilken skall generera till en tydligare information kring personen eller idrottarens fysiska och funktionella status.
Genom att skapa en objektiv bild på personens rörelse och hållning, bidrar det till lättare att behandla och korrigera lidande i kroppen.

– Carlos Banda, legitimerad naprapat och grundaren av Ban Cam Sports & Hälsa

Kontakta oss

Kontakta oss

Adress

Romansvägen 12
131 40 Nacka

073-635 39 39

carlos@bancamsports.se

Copyright 2020, Ban Cam Sports & Hälsa. Alla rättigheter reserverade. | Design och produktion JA-Idébyrån, Stockholm

Ont i kroppen?

Ban Cam Sports & Hälsa hjälper dig med effektiva manuella behandlingar samt forma en tydlig behandlingsplan
utifrån dina kroppsliga besvär samt objektiva undersökningsmetoder.

VI ARBETAR MED:

Manuella behandlingar.
Hälsa och medicinsk konsultation.
Hjälper privata sjukvårdsförsäkringskunder.
Rehab & prehabträning.
Analyserar och kartlägger utifrån teknologiska undersökningsmetoder statisk och dynamisk rörelse.

FÖRETAG

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR &
FRISKVÅRD

BEHANDLINGAR

VÅRT DIGITALA
OBSERVATIONSSYSTEM

KOSMETOLOGI

IDROTTSFÖRENINGAR &
MOTIONÄRER

Vår Approach

Ban Cam Sports & Hälsa är ett företag som har sina rötter kring idrotten och som arbetar med naprapati, massage, träning samt 3D rörelse-undersökningar & analys.

Vi motiveras hela tiden att kunna ge allt ifrån privata personer, idrottsföreningar, företag samt friskvård- & försäkringskunder en optimal helhetslösning utifrån objektiva undersökningar kring personens fysiska status.

Behandlingar
& observativ rörelseanalys

Känslan av att kunna hjälpa, lindra och få kroppen i balans är magisk, och det är härligt att förebygga skador med rätt sorts träning, rörelse och behandlingar. Vi jobbar allt ifrån naprapatbehandlingar, triggerpunkts- till djupgående muskulära- och hudbehandlingar. Vi hjälper även att våra kunder och patienter att utifrån åkomma samt diagnos öka kunskapen med hjälp av våra observativa undersökningsmetoder.

För mig är det viktigt att se till helheten. Därför har jag skapat en undersökningsmetod vilken skall generera till en tydligare information kring personen eller idrottarens fysiska och funktionella status.
Genom att skapa en objektiv bild på personens rörelse och hållning, bidrar det till lättare att behandla och korrigera lidande i kroppen.

 

– Carlos Banda, legitimerad naprapat
och grundaren av Ban Cam Sports & Hälsa

Adress

Romansvägen 12
131 40 Nacka

073-635 39 39

carlos@bancamsports.se

Copyright 2020, Ban Cam Sports & Hälsa. Alla rättigheter reserverade. | Design och produktion JA-Idébyrån, Stockholm