bancamsports

Din Naprapat & Hälsoklinik i Nacka

BanCam Naprapat & Hälsa hjälper dig att bli av med smärtan i kroppen, med effektiva manuella behandlingar samt forma en tydlig behandlingsplan utifrån objektiva undersökningsmetoder.
Logo BanCam Naprapat och hälsa_500px

Vi tror på kraften kring rörelsebedömning i kombination med olika manuella behandlingar såsom naprapati och massage. Vi ger varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livstid av aktivitet, prestanda och deltagande i vardagslivet.
Vi är nyskapare inom rörelselära, vi tillhandhåller konsultation, utbildning, diverse manuella behandlingar samt observativa rörelseundersökningar och analyser.

FÖRETAG

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR &
FRISKVÅRD

BEHANDLINGAR

VÅRT DIGITALA
OBSERVATIONSSYSTEM

HUDBEHANDLING

IDROTTSFÖRENINGAR &
MOTIONÄRER

Vi jobbar med manuella behandlingar, hälso och medicinsk konsultation, hudbehandling, sensomotorisk kontrollsträning, professionell teknologiska undersökningar för rörelse och motorisk kontroll. 

Vår Approach

BanCam Naprapat & Hälsa är en klinik som ligger i hjärtat av Nacka och har kunder i hela Sicklaön, från Värmdö till Sickla. Vi arbetar med naprapati, massage, hudbehandling,  träning samt 3D rörelse-undersökningar & analys.

Vi motiveras hela tiden att kunna ge allt ifrån privata personer, idrottsföreningar, företag samt friskvård- & försäkringskunder en optimal helhetslösning utifrån objektiva undersökningar kring personens fysiska status.

Behandlingar
& observativ rörelseanalys

Känslan av att kunna hjälpa, lindra och få kroppen i balans är magisk, och det är härligt att förebygga skador med rätt sorts träning, rörelse och behandlingar. Vi jobbar allt ifrån naprapatbehandlingar, triggerpunkts- till djupgående muskulära- och hudbehandlingar. Vi hjälper även att våra kunder och patienter att utifrån åkomma samt diagnos öka kunskapen med hjälp av våra observativa undersökningsmetoder.

Naprapatbehandling_CTA

Naprapatbehandlig

Naprapati är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård. Naprapabehandling används för att förebygga, behandla och rehabilitera besvär och smärtor som är kopplade till dina rörelser.​

Massagebehandling_CTA

Massagebehandling​

Det finns många olika sorts massage. I Sverige är troligtvis de mest kända massageformerna är klassisk massage. Det finns dock många andra sorter att välja på, och alla hälsotraditioner har sig egen variant av muskulära kroppsbehandlingar.​

Träning_CTA

Träning & Rehab​

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård där syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv. Rehab kombineras med träning där tyngdpunkten ligger i motorisk kontroll och proprioception.

Stötvågsbehandling_CTA

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som utgör ett värdefullt verktyg för naprapaten för att hjälpa patienter med muskuloskeletala besvär. Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade strukturer såsom djupa senor, muskler samt senfästen. ​

Ultraljud_CTA

Ultraljuds- & elektroterapibehandling

Kombinationsterapi, där ”combo” är både ultraljud och elektroterapi i en och samma maskin. Maskinen används främst för att påverka olika typer av inflammationer i muskler, slemsäcksinflammation samt ökad aktivering kring muskler efter skada.​

Hudbehandling_CTA

Hudbehandling

Hudterapeuten använders sig av utav två olika hårborttagning, Sockervaxning (sugaring) och vaxning. Vår specialist är utbildad hudterapeut med många års erfarenhet. Vi gör effektiva behandlingar utifrån kundens behov och ger råd gällande hudvård. ​

Bancampsports_personal Carlos och Irina

För oss är det viktigt att se till helheten. Därför har vi skapat en undersökningsmetod vilken skall generera till en tydligare information kring personen  fysiska och kliniska status.
Genom att skapa en objektiv bild på personens rörelse och hållning, bidrar det till lättare att behandla och korrigera lidande i kroppen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Adress

Nya Gatan 7
131 57 Nacka

08- 718 22 44

carlos@bancamsports.se

Copyright 2020, Ban Cam Sports & Hälsa. Alla rättigheter reserverade. | Design och produktion JA-Idébyrån, Stockholm

Din Naprapat &
Hälsoklinik i Nacka

BanCam Naprapat & Hälsa hjälper dig att bli av med smärtan i kroppen,
med effektiva manuella behandlingar samt forma en tydlig behandlingsplan
utifrån objektiva undersökningsmetoder.

VI ARBETAR MED:

Naprapat- & massagebehandling
Hälsa & medicinsk konsultation
Hudbehandling
Hjälper privata sjukvårdsförsäkringskunder
Rehab & träning.
Analyserar & kartlägger utifrån teknologiska undersökningsmetoder statisk och dynamisk rörelse

FÖRETAG

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR &
FRISKVÅRD

BEHANDLINGAR

VÅRT DIGITALA
OBSERVATIONSSYSTEM

HUDBEHANDLING

IDROTTSFÖRENINGAR &
MOTIONÄRER

Vår Approach

BanCam Naprapat & Hälsa är en klinik som ligger i hjärtat av Nacka och har kunder i hela Sicklaön, från Värmdö till Sickla. Vi arbetar med naprapati, massage, hudbehandling, träning samt 3D rörelse-undersökningar & analys.

Vi motiveras hela tiden att kunna ge allt ifrån privata personer, idrottsföreningar, företag samt friskvård- & försäkringskunder en optimal helhetslösning utifrån objektiva undersökningar kring personens fysiska status.

Behandlingar
& observativ rörelseanalys

Känslan av att kunna hjälpa, lindra och få kroppen i balans är magisk, och det är härligt att förebygga skador med rätt sorts träning, rörelse och behandlingar. Vi jobbar allt ifrån naprapatbehandlingar, triggerpunkts- till djupgående muskulära- och hudbehandlingar. Vi hjälper även att våra kunder och patienter att utifrån åkomma samt diagnos öka kunskapen med hjälp av våra observativa undersökningsmetoder.

Naprapatbehandling_CTA

Naprapatbehandlig

Naprapati är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård. Naprapabehandling används för att förebygga, behandla och rehabilitera besvär och smärtor som är kopplade till dina rörelser.​

Massagebehandling_CTA

Massagebehandling​

Det finns många olika sorts massage. I Sverige är troligtvis de mest kända massageformerna är klassisk massage. Det finns dock många andra sorter att välja på, och alla hälsotraditioner har sig egen variant av muskulära kroppsbehandlingar.​

Träning_CTA

Träning & Rehab​

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård där syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv. Rehabilitering kombineras med träning där tyngdpunkten ligger i sensomotorisk- och proprioceptionsträning. ​

Stötvågsbehandling_CTA

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som utgör ett värdefullt verktyg för naprapaten för att hjälpa patienter med muskuloskeletala besvär. Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade strukturer såsom djupa senor, muskler samt senfästen. ​

Ultraljud_CTA

Ultraljuds- & elektroterapibehandling

Kombinationsterapi, där ”combo” är både ultraljud och elektroterapi i en och samma maskin. Maskinen används främst för att påverka olika typer av inflammationer i muskler, slemsäcksinflammation samt ökad aktivering kring muskler efter skada.​

Hudbehandling_CTA

Hudbehandling

Hudterapeuten använders sig av utav två olika hårborttagning, Sockervaxning (sugaring) och vaxning. Vår specialist är utbildad hudterapeut med många års erfarenhet. Vi gör effektiva behandlingar utifrån kundens behov och ger råd gällande hudvård. ​

Bancampsports_personal Carlos och Irina

För oss är det viktigt att se till helheten. Därför har vi skapat en undersökningsmetod vilken skall generera till en tydligare information kring personen fysiska och kliniska status.
Genom att skapa en objektiv bild på personens rörelse och hållning, bidrar det till lättare att behandla och korrigera lidande i kroppen.

Adress

Nya Gatan 7
131 57 Nacka

08- 718 22 44

carlos@bancamsports.se

Copyright 2020, Ban Cam Sports & Hälsa. Alla rättigheter reserverade. | Design och produktion JA-Idébyrån, Stockholm

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.