bancamsports

Fot-/Gånganalys

Hur detekteras Gångmönster?

Hur vi rör oss påverkas av många faktorer såsom smärta eller skada som är synkroniserade ibland i våra aktiva och yrkesliv.

Att fånga något så komplicerat som mänsklig gång är svårt och kräver flera delar av utrustning. Stora och kraftfulla labb förlitar sig ofta på kraftplattor för att samla in majoriteten av dina uppgifter.

Vad sägs om när du vill, kan vi hjälpa att samla in data utanför ett riktigt labb?

Vi på BanCam Naprapat & Hälsa ta del av  en unik undersökningsmetod för bedömningen av statisk fottryck, balans samt gångmönster i realtid.

Fot- & Gånganalysen

Med över 15 års av idrottserfarenhet som kompletteras med en lång erfarenhet av att implementera vetenskap i praktiken ger ett specifikt ramverk för antingen patienter eller kunder. 

Vi har en passion för att öka kunskapen hos våra klienter genom att öka möjligheten att röra sig så bra de kan.

Metoden bygger främst på att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån ett holistiskt synsätt på hur personen rör sig i rummet. 

 

”Statisk och Dynamisk Fotfunktion”

BanCam Naprapat & Hälsa använder sig av en plan tryckplatta (Matscan) för analys av tryckfördelning och kraft under fotsulan både dynamiskt och statiskt.

Fördelen med detta system är:

  • Enkel och smidig 
  • Informationsrik för terapeut och testperson
  • Kostnadseffektiv ( kostar inte så mycket) 
  • Öka kundmedvetenhet hos kund( objektiv test)
  • Tidseffektiv ( tar inte så långt tid) 

Det går även att mäta och analysera balans och hållning. MatScan tryckplatta har en  inspelningshastighet upp till 500 Hz.

Gånganalys
Gånganalys

 

”BanCam Naprapat & Hälsa Metoden”

BanCam Naprapat & Hälsa metoden är avsett för att förbättra bedömningen kring undersökning. Vidare generar testerna i en ökad medvetenheten hos terapeuten samt testpersonen.

Som pionjärer inom ”rörelselhälsa” är vi engagerade i att hjälpa försäkring- & friskvårdskunder, patienter, idrottare samt stora grupper inom företag och idrottsföreningar att röra sig bättre.

Vi hjälper även med att förebygga rörelse- och idrottsrelaterade besvär för att njuta av livet smärtfri samt att kunna delta i aktiviteter som individen älskar.

Adress

Kontakta oss

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.