bancamsports

Naprapatbehandling

Naprapat-
behandling

Vad är naprapati?

Ordet naprapatin kommer från tjeckiska och betyder ”att korrigera” är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård. Naprapati används för att förebygga, behandla och rehabilitera besvär och smärtor som är kopplade till patientens rörelser.

Syftet med en naprapatbehandling?

Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt för individens förutsättningar. Diagnoser och symptom som akut ryggskott, huvudvärk, axelsmärta eller hälsporre är en del av många besvär som vi behandlar. En av dem vanligaste åkomma patient söker till oss är ländryggsmärta. 

Vår naprapat jobbar med att gå till roten på din smärta och söker orsaken till att du har ont. Naprapaten jobbar med att undersöka, diagnosticera samt behandlar din smärta eller skada med hjälp av manuella metoder.

Första mötet med naprapaten?

Första mötet naprapaten kommer naprapaten samla in information och skriva en så kallad anamnes (sjukdomshistoria). Syfte med anamnes är att skapa sig en bild av vad patientens söker för och vad som kan orsaka patientens symptom.

Efter genomförd anamnes sker en kliniks undersökning. Syfte med undersökningen är att fastställa den från anamnesen preliminära diagnosen och misstänkta orsaken till patientens symptom. Den kliniska undersökningen arbetas med hjälp av funktionella och strukturella undersökningar.

Den funktionella undersökningen sker antigen subjektiv eller objektiv med hjälp av vår digitalt observationssystem. I den funktionella undersökningen kommer systemet att bedöma och analysera patientens hållning, rörelse eller balansen objektiv.    

Den strukturella undersökningen sker med hjälp av manuella tekniker för att försöka ge en korrekt diagnos och leda den till rätt behandlingsåtgärd.

 
 

Behandlingstekniker

Manipulationsteknik

Syfte med denna teknik är att återskapa ledfunktionen i kroppen för att försöka uppnå en normalisering i närliggande omgivning såsom muskler, nerver eller bindväv. Naprapaten anbringar sin kontaktpunkt på den ledstruktur som skall åtgärdas för att sedan lägga en snabb impuls som resulteras i ett ”knak” eller ”knäpp”. Manipulation är en effektiv och väldigt vanlig naprapatisk behandling. 

Mobiliseringsteknik

I mobiliseringstekniken är syfte den samma som manipulationsteknik, att återskapa ledfunktionen i kroppen. Skillnad är att i stället för en snabb impuls och efterföljande ”knak”, kommer mobilisering töja nära leden där behandlingstekniken appliceras en eller ett upprepade gånger med eller utan kroppsmotstånd.

Nervmobilisering

Nervteknik är en teknik som används inom naprapatbehandling för mobilisering av nervsystemets olika delar. Syfte med behandlingen är att skapa normal nervmobilitet för tex nervrötter eller perifera nerver i förhållande till andra omkringliggande strukturer såsom ben, muskler och ligament.

Behandling av triggerpunkter

Triggerpunktsbehandling definieras som en hyperöm punkt i en spänd muskelfibersträng. Triggerpunkten karaktärisera av att den ger lokal smärta men kan även projiceras av smärta till en annan del av kroppen. Syfte med denna behandling är att töja ut muskelfibrerna för att bryta den onda cirkeln och därmed få muskel att slappna av vilket ger goda möjligheter till läkningen.

Naprapatisk stretching

Stretchning är en behandlingsteknik som används inom naprapati för att påverka bindvävnaden samt muskler funktion, spänning, och elasticitet och därmed indirekt även leders rörlighet.

Naprapatisk massage

Naprapatisk massage är den grundläggande formen för behandlingen av muskulatur som används inom naprapati. Genom en kombination av tryck och töjning, bearbetas dessa vävnader i syfte att öka cirkulationen samt att minska smärt- och spänningstillstånd. Läs mer om våra olika massagebehandlingar . 

 Vilka åkommor behandlar naprapaten?

Vi behandlar alltifrån spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, smärta i axelsmärta, ländryggssmärta, främre knäsmärta, hälseneinflammation, och hälsporre  är besvär som vi kan hjälpa dig med.

 Naprapatbehandling kan komma att kombineras med andra behandlingsformer för att effektivisera och påverka åkomma i kroppen. Behandlingar såsom Energy Meridianmassage, stötvågs- eller ultraljudsbehandling är ett antal behandlingsmetoder som kombineras.

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.