bancamsports

Ligamentskada

Vad är ligamentskada?

En ligamentskada innebär en skada på de starka, elastiska banden som förbinder benen i en led och ger stabilitet åt leden. Ligament är viktiga för att förhindra överdriven rörelse och hålla leden på plats. Skador på ligament kan vara smärtsamma och påverka rörligheten samt stabiliteten i en led. Här är några viktiga punkter om ligamentskador:
 
  1. Symtom: Symtomen på en ligamentskada inkluderar smärta, svullnad, blåmärken och nedsatt rörlighet i den drabbade leden. I vissa fall kan det höras eller kännas som ett ”plopp” när skadan inträffar.

  2. Typer av skador: Ligamentskador kan vara allt från sträckningar och delvis avslitna ligament till fullständiga avslitningar eller rupturer.

  3. Diagnos: En naprapat kan diagnostisera en ligamentskada genom att undersöka leden, utföra olika fysiska tester för stabilitet och rörlighet.

Orsak till ligamentskada?

Ligamenten kan skada sig i olika sammanhang, oftast vanligt vid idrottsliga aktiviteter. Ligamentskada förekommer oftast omkring fingrar, knät eller fotleden. Man bruka förknippa skadan med daglig tal som stukning eller luxation.  
Ligamentskador bruka ha svullnad och smärta som huvudsymtom. 

Behandling & Åtgärd

Behandlingen beror på skadans omfattning och vilket ligament som är drabbat. Mindre skador kan läka med vila, is, kompression och höjning (RICE-metoden). Mer allvarliga skador kan kräva immobilisering med gips eller stödskenor och i vissa fall kirurgi för att reparera eller ersätta det skadade ligamentet.

Behandlingsmetoderna som vi appliceras oftast kring ligamentskador är ultraljudsbehandling. Oftast kombinera denna behandling med Diatermi med CRI metoden.

Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera ligamentsskada:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.