bancamsports

Migrän

 

Vad är Migrän?

Migrän är en typ av huvudvärk som kan vara mycket smärtsam och påverka ditt välbefinnande. Det är vanligare bland kvinnor än män. Här är några enkla fakta om migrän.
 
  1. Smärta: Migrän kännetecknas oftast av en intensiv huvudvärk på ena sidan av huvudet. Smärtan kan vara pulserande och förvärras vid fysisk aktivitet.

  2. Symtom: Förutom smärta kan migrän också ge symtom som illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Vissa personer kan uppleva aura, vilket är visuella störningar som föregår huvudvärken.

  3. Varaktighet: En migränattack kan pågå i några timmar upp till flera dagar om den inte behandlas.

 

Orsak till Migrän!

Många saker kan utlösa en migränattack såsom:

  • inklusive stress
  • hormonella förändringar
  • vissa livsmedel och drycker
  • sömnbrist starka dofter.

Behandling & Åtgärd

  1. Förebyggande: För personer med frekventa anfall rekommenderas förebyggande behandlingar som minskar belastningen och spändheten i muskelvävnad .
  2. Livsstilsförändringar: Att få tillräckligt med sömn, äta regelbundet och undvika starka stimuli kan hjälpa till att minska risken.
  3. Söka läkarvård: Om du upplever intensiva huvudvärksepisoder som påverkar din dagliga aktivitet, är det klokt att prata med en läkare för att få rätt diagnos och behandlingsråd.

Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera migrän:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.