bancamsports

Spännings-
huvudvärk

Vad är spänningshuvudvärk?

Spänningshuvudvärk är en vanlig typ av huvudvärk som kan kännas som en tryckande eller stramande smärta runt huvudet. Det är ofta kopplat till spänningar i musklerna i nacken, axlarna och huvudets område. Här är några viktiga punkter om spänningshuvudvärk.

Tillståndet kännetecknas av en molande eller tryckande smärta som vanligtvis påverkar båda sidor av huvudet. Smärtan kan vara mild till måttlig och ibland kännas som ett band runt huvudet. Ljus- och ljudkänslighet är inte lika uttalade som vid migrän.

Orsak till spänningshuvudvärk!

Stress, spänningar i nacke och skuldror, dålig hållning, trötthet och ögonbelastning är vanliga faktorer som kan utlösa spänningshuvudvärk. Spänningshuvudvärk kan vara mer kronisk och ihållande än andra typer av huvudvärk. Det kan vara närvarande under flera dagar eller till och med veckor.

Symtom

Symptomen kan variera mellan olika individer och även variera i intensitet från mild till måttlig. Här är några vanliga symptom som är förknippade med spänningshuvudvärk:

 1. Tryck eller bandliknande smärta: Den vanligaste typen av smärta vid spänningshuvudvärk är en känsla av tryck eller spänning runt huvudet. Många beskriver det som att ha en stramande band runt huvudet eller en tyngd ovanpå huvudet.

 2. Smärta på båda sidor av huvudet: Smärtan kan påverka hela huvudet, vanligtvis på båda sidor. Det är vanligt att känna smärta i pannan, tinningarna, baksidan av huvudet och nacken.

 3. Mild till måttlig smärta: Smärtan vid spänningshuvudvärk är vanligtvis inte skarp eller pulserande som vid migrän, utan snarare en ihållande, diffus smärta av mild till måttlig intensitet.

 4. Ingen illamående eller kräkningar: Till skillnad från migrän, är illamående och kräkningar inte vanliga symptom vid spänningshuvudvärk.

 5. Känslighet för ljus eller ljud: Vissa personer med denna åkomma kan vara känsliga för starkt ljus eller höga ljud, men detta är vanligtvis inte så uttalat som vid migrän.

 6. Ingen aura: Många migränpatienter upplever en aura, en serie neurologiska symtom som uppstår innan huvudvärken börjar. Detta är inte vanligt vid spänningshuvudvärk.

 7. Ingen försämring av fysisk aktivitet: De flesta människor med sådana besvär kan fortsätta att utföra sina dagliga aktiviteter, även om smärtan kan vara störande.

 8. Kronisk eller episodisk: Spänningshuvudvärk kan vara antingen episodisk, med attacker som inträffar ibland och varar från några minuter till flera dagar, eller kronisk, med smärta som är närvarande merparten av tiden i minst 15 dagar per månad under minst tre månader.

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera mellan olika personer och att andra tillstånd, som migrän eller cervikal sjukdom, kan ge liknande symtom. Om du upplever regelbundna eller svåra huvudvärkssymtom är det bäst att rådgöra med en läkare för en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen fokuserar vi på att lindra smärtan och minska frekvensen av huvudvärksanfallen. Det kan inkludera avslappningstekniker, manuella behandlingar, regelbunden sömn, rätt kroppshållning och fysisk aktivitet.

 1. Förebyggande: Att hantera stress, undvika ögonbelastning (särskilt om du arbetar vid en dator länge), ha god kroppshållning och regelbunden träning kan hjälpa till att minska risken för spänningshuvudvärk.

 2. Livsstilsförändringar Att upprätthålla en balanserad livsstil med hälsosam kost, tillräcklig sömn och regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att förebygga spänningshuvudvärk.

 3. Massage: En av de mest populära manuella behandlingarna för spänningshuvudvärk är massage. Genom att applicera tryck och manipulation på musklerna i nacke, axlar och skalp kan massage hjälpa till att minska spänning och förbättra blodcirkulationen, vilket kan lindra smärta och främja avslappning. 

Hur jobbar vi på BanCam kliniken med spänningshuvudvärk:

Vi försöker fokuserar på att behandla smärta och dysfunktion i muskler, leder och bindvävssystemet. Naprapaten använder en kombination av olika manuella tekniker, inklusive mjuka vävnadsbehandlingar, ledmanipulation och träningsterapi. Här är hur naprapati kan hjälpa dig mot spänningshuvudvärk:

 1. Identifiering av orsaker: Naprapaten genomför en noggrann utvärdering för att identifiera eventuella underliggande orsaker till spänningshuvudvärk, såsom muskelspänning, felaktig hållning eller rörelsebegränsningar i nacke och rygg.

 2. Mjukvävnadsbehandlingar: Naprapater använder olika mjukvävnadsbehandlingar, såsom massage, triggerpunktsbehandling och stretching, för att minska spänning och öka flexibiliteten i musklerna i nacke, axlar och huvud.

 3. Ledmanipulation: Genom försiktiga och precisionsinriktade manipulationer av ryggraden och lederna kan naprapater hjälpa till att återställa normal rörlighet och funktion, vilket kan minska stressen på musklerna och lindra spänningshuvudvärk.

I övrigt kombinerar naprapaten med andra behandlingsformer såsom: 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.