bancamsports

För idrottsföreningar
och idrottare

Idrottsskador- Ett växande problem!

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

Varje dag anmäls ungefär 15 skador till försäkringsbolaget Folksam. Av dessa är tre knäskador. Värst drabbade är flickor i tonåren som löper tre till fyra gånger så hög risk som jämnåriga pojkar att skada knäna.

Även kring en vanlig idrottare eller motionär finns det tyvärr en risk att man skadar sig i samband med idrottsaktivitet. Idrottsskador kan uppkomma av olika anledningar t.ex överbelastning, fallolyckor eller vid kontakt med en annan person.

Den absolut vanligaste skadan inom idrott är knäskador, men även skador på fotleden och axeln inträffar ofta.

Förebygg tidigt Idrottsskador!

Olyckor inom sport som fotboll, innebandy, handboll, padel är tyvärr svåra att undvika helt. Vridmoment och kontakt eller kollisioner med andra idrottare är naturliga ingredienser.

Knäskador sker som tur inte ofta, med det är ändå ett gissel som kan orsaka stort lidande och kräva lång rehabilitering. Det kan i värsta fall innebära att en idrottskarriär eller idrottsaktivitet måste avslutas i förtid. En skada kan även medföra bestående nedsättning av funktionsförmågan vilket medför en försämrad prestation. Därför är det viktigt att försöka undvika dessa allvarliga skador.

Faktum är att allt fler unga skadas av sitt idrottande. Och skadorna kan ge livslånga besvär – korsbandsskadan du fick som barn kan orsaka artros som vuxen.

Experternas råd: Förebygg med varierad träning, där en av utmaningar med prevention är att identifiera högriskindivider.

Paddel, fotboll, jogging, golf

Idrottspaket !

BanCam Naprapat & Hälsa, erbjuder heltäckande lösningar för att generera en trygghet kring spelarens eller lagets fysiska status som gör att man kan snabbt kan ta vara på information om respektive fysiska status.

Idrottspaketeringen innebär en kombination på manuella behandlingar, objektiva rörelseanalystester samt förebyggande träningsövningar via en app. Upplägget kan köras individuell eller gruppvis.

Arbetsflöde_BanCamSport

Identifiera-Analysera-Motivera

kroppscanning

Observativ undersökning för idrottaren eller idrottslaget är ett digital 3D system som utifrån ett objektiv bedömning, då vi tittar på det tredimensionella kroppsspråket för att läsa av rörelsemönster och identifiera problem.

Den digitala undersökningen skapar större möjligheter att förbättra bedömningen och förståelse av muskuloskeletala besvär samt idrottsrelaterade problem. 

Det digitala systemet skannar av rörelsemönster, hållning, ge återkoppling och generera en personlig rapport på mindre än 6 minuter. Efteråt erhåller testpersonen träningsövningar via en app. 

Förebyggande upplägg för laget!

  1. Genomföra en (Frivillig) 3D Scanning för alla idrottare i laget eller föreningen, som visar en objektiv vy på en idrottarens hållning, balans samt rörelsemönster och som identifiera risker innan skada skett.
  2. Genomföra individuella feedback & rådgivning sessioner för att idrottarnas ska få kunskap och få insikt i sina rörelsemönster och på så sätt kunna förhindra idrottsrelaterade skador.
  3. Få ett individuellt åtgärdsprogram med övningar att jobba med att förhindra at skador sker – som tillhandahålls via en app.
  1. Testet skall fungera både för att kartlägga personens fysiska/kliniska status samt förstärkning av intervention med hjälp av behandling eller träning.
  2. Göra en ny scanning efter en tid, för att visa på förändringar och effekten av initiativet.
  3. Presentera en aggregerad gruppanalys för tränargruppen i föreningen, där status över alla skannade visas för att kunskap och förståelser för risker och status där särskilda insikter presenteras. Denna görs både efter första och den andra scanningen.

Pilotprojekt

”Hur Älvsjö AIK damlag använde ett nytt sätt att identifiera och minska skador 2020”. 

År 2020 genomfördes en unik pilotprojekt i samband med elitettan damlag Älvsjö AIK. Syfte var att identifiera samt förebygga idrottsrelaterade skador med hjälp av digitala objektiva undersökningsmetoder. 
 

Detta nya sätt visade sig vara ett väldigt bra sätt att öka fotbollsspelarnas individuella prestationer och minska skadorna.

Laget förbättrade rörelsemönstret avsevärt samt uppstod inte några större och längre mjukdelsskador såsom korsband- eller kraftiga ligamentsskada under året.

Den lyckosamma kombinationen var en digital Rörelseanalys (som identifierar dysfunktion på tidigt stadium, dvs innan skada), en duktig Terapeut (för Älvsjö var det Carlos Banda, leg naprapat /rörelseexpert) samt ett individualiserat träningsprogram för spelarna (direkt i deras telefoner med instruktioner och videos) och gruppträning utifrån den objektiva data-rapporten.

Feedbacken från spelarna och ledningen i Älvsjö var fantastisk.

Under 20 min så berättar Carlos Banda och Glenn Bilby om verktygen, resan och angreppssättet samt hur vi tillsammans kan hjälpas åt att få ner skadorna.

 

Älvsjö AIK Damlag

Länk till pilotprojektet

Carlos Banda – BanCam Naprapat & Hälsa. Legitimerad Naprapat, samt fd. fotbollsspelare på elitnivå i Djurgården och Juniorlandslaget.

Glenn Bilby – Qinematic. Fysioterapeut & Träningsfysiolog, samt fd. Fysioterapeut för Tottenham Hotspurs.

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.