bancamsports

Rotatorcuffskada

Axelsmärta_banner mobil

Vad är Rotatorcuffskada?

Rotatorcuffskador är vanliga och kan orsaka smärta och nedsatt rörlighet i axeln. Rotatorcuffen är en grupp av fyra muskler och senor som samverkar för att stabilisera och möjliggöra rörelse i axelleden. Skador på rotatorcuffen kan variera i svårighetsgrad och orsakas oftast av överanvändning, åldrande eller skador.

Här är några vanliga symtom på en rotatorcuffskada:

 1. Smärta: Smärta i axeln, särskilt när du lyfter eller rör armen, är ett vanligt symtom.

 2. Nedsatt rörlighet: Svårigheter att röra armen i vissa riktningar eller höja armen över huvudet.

 3. Svaghet: Förlust av styrka i axeln, särskilt när du försöker använda armen för att lyfta eller hålla något.

 4. Snäppande eller knäppande ljud: Vissa personer kan uppleva ljud eller känna oregelbundheter i axeln när de rör den.

Orsak till Rotatorcuffskada!

Rotatorcuffskador kan uppstå av olika anledningar och involverar oftast en kombination av faktorer. Här är några vanliga orsaker till rotatorcuffskador:

 1. Åldrande: Åldern är en av de vanligaste faktorerna som ökar risken för rotatorcuffskador. Med åldern förlorar senorna gradvis sin elasticitet och kan bli mer benägna för slitage och skador.

 2. Överanvändning och upprepade rörelser: Upprepade rörelser som involverar armlyftning, särskilt över huvudet, kan leda till överanvändning av rotatorcuffen och öka risken för skador. Detta är särskilt vanligt hos idrottare och personer som utför vissa yrkesrelaterade uppgifter.

 3. Akut skada eller trauma: En plötslig skada, såsom en fall eller ett kraftigt slag mot axeln, kan orsaka akut skada på rotatorcuffsenorna.

 4. Muskelobalans och svaghet: En obalans i styrkan hos musklerna som omger axeln, inklusive rotatorcuffmuskulaturen, kan öka risken för skador. Svaga muskler kan leda till överbelastning och ökad stress på senorna.

 5. Förändringar i blodcirkulationen: Nedsatt blodcirkulation till rotatorcuffen kan påverka dess förmåga att läka och öka risken för skador.

 6. Genetik: Vissa genetiska faktorer kan påverka strukturen och kvaliteten på senorna, vilket kan öka risken för skador.

 7. Inflammation och degeneration: Kronisk inflammation eller degeneration av rotatorcuffsenorna över tid kan öka risken för skador.

 8. Felaktig träningsteknik: Att utföra övningar eller lyft med felaktig teknik kan öka risken för överbelastning och skador på rotatorcuffen.

Behandling & åtgärd 

Behandling för en rotatorcuffskada kan inkludera följande:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.