bancamsports

Golfarmbåge

Vad är golfarmbåge?

Golfarmbåge som också är känd som medial epicondilyt uppstår i armbåges insida. Tillståndet uppstår och associeras oftast efter repetitiva rörelse såsom golfslag, tunga lyft eller monotona arbetsrelaterade grippositioner i handled. Övriga tillstånd som kan uppstå runt armbågsled är;

 • Slemsäcksinflammationer
 • Stel ledkapsel
 • Ligamentsmärta 
 • Artros 
 • Nervinklämningar (entrapments) 

Orsak till Golfarmbåge!

  Vanliga orsaker för golfarmbåge är överdriven belastning, till exempel att du utför kraftfulla rörelser i handled eller fingrar upprepade gånger utan uppvärmning.

 Här är andra exempel på aktiviteter som kan leda till golfarmbåge:

 • Ensidigt datorarbete.
 • Golfspelande 
 • Tyngdlyftning som utförs utan rätt teknik.
 • Hantverksarbeten som innebär ensidigt upprepade handrörelser som måleri, byggarbeten eller rörmokeri.

Åtgärd & Behandling 

Förutom avlastning den första tiden bör patienten avstå från sin sportsliga eller dagliga  aktivitet som belastar armen. Behandling som stötvåg i kombination med EMTT har visat god resultat. Stretchövningar bör också sättas in som en viktigt åtgärd. 

Vidare består behandlingen består ofta av övningar som kan lindra smärtan och påskynda läkningen. Övningar har som syfte att öka succesivt öka belastning då patienten jobbar oftast kring en excentrisk träningsform . Här nedan följer en rad olika träningsformer som vi utför på kliniken. 

 1. Isometrisk träning
 2. Dynamisk motståndsövningar (excentrisk träning)
 3. Pronation och supinationsövningar för handled. 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.