bancamsports

För företag

För företag

Naprapatbehandling

Undvik sjukfrånvaro för ditt företag!

En mer sittande arbetsvardag med monotona arbetsuppgifter, får många problem med nacke, axlar och rygg. 

Ryggbesvär en av de största orsakerna till sjukfrånvaro och funktionsnedsättning i Sverige och övriga västvärlden. Tillsammans med psykisk ohälsa står sådana besvär för cirka 60 procent av sjukfrånvaro i Sverige.

Fördelen med en naprapat eller massör är att de har fler möjligheter till att behandla de som har problem i exempelvis nacke eller rygg.

Förmån och friskvård

BanCam Naprapat & Hälsa erbjuder företag och deras arbetsgivare allt från olika förmånliga massagebehandlingar till olika digitala hälsotester . Vissa Tjänster kan erbjudas ute hos företag eller på vår klinik.  Genom att erbjuda friskvård via företaget ökar du personalens välbefinnande samt öka hantering av stressrelaterade besvär.

Slutsatsen blir att antal sjukskrivningar minskar samtidigt som arbetarens förtroende för arbetsgivaren ökar.

Förutom olika manuella behandlingar som erbjuds till företag, har vi skräddarsytt olika hälsopaketeringar där vi kan kombinera manuella behandlingar, objektiva undersökningsmetoder samt individuella träningsprogram via en webb app.

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

Hälsopaket för Företag

Hälsopaket

BanCam Naprapat & Hälsa, erbjuder heltäckande lösningar för att generera en trygghet kring personalens fysiska status som gör att man kan snabbt kan ta vara på information om personens fysiska status.

Hälsopaketeringen innebär en kombination på manuella behandlingar, objektiva rörelseanalystester samt förebyggande träningsövningar via en app.

Process för 3D-test, rörelseanalys

Hur går undersöknings-
metoden till?

Med hjälp av en sensor och kamera kommer vi genomföra individuella 3D-mätningar av varje individs kroppshållning, balans, rörelsemönster. Underlaget kommer att hjälpa terapeuten att på ett tidigt stadium hos testindividen upptäcka brister och svagheter.

 
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapatbehandling

Förebyggande & hållbar upplägg

  1. Genomföra en (Frivillig) 3D Scanning för alla anställda som visar en objektiv vy på en personens hållning, balans samt rörelsemönster.
  2. Genomföra individuella feedback & rådgivning sessioner för att medarbetarnas ska få kunskap och få insikt i sina rörelsemönster. 
  3. Få ett individuellt åtgärdsprogram med övningar – som tillhandahålls via en app.
  4. Göra en ny scanning efter en tid, för att visa på förändringar och effekten av initiativet.
  5. Presentera en aggregerad gruppanalys för ledningsgruppen på företaget, där status över alla skannade visas för att kunskap och förståelser för risker och status där särskilda insikter presenteras. 
Behandlingar olika paket

Respektive paketpris skickas med offert vid intresse!

Kontakta oss

Adress

Hur går undersökningsmetoden till ?

Med hjälp av en sensor och kamera kommer vi genomföra individuella 3D-mätningar av varje individs kroppshållning, balans, rörelsemönster. Underlaget kommer att hjälpa terapeuten att på ett tidigt stadium hos testindividen upptäcka brister och svagheter.

Vad blir resultatet ?

Vad detta leder till är att interventionens- och behandlingsplanen förstärks genom att skapa nya möjligheter att hitta nya rörelsestrategier med hjälp av träningsövningar via en app. Terapeuten får en korrekt kartläggning på arbetaren för vidare behandling. I slutända generera det till att undvika framtida skador och bibehålla eller öka prestationen kring sin vardagliga aktivitet.

Hur långt tid tar Testet ?

Det digitala systemet skannar av rörelsemönster och hållning, ge återkoppling och generera en personlig rapport på mindre än 6 minuter. Läs mer om ” Observativ Rörelsetest”

Hur ser paketeringen ut ?

Beroende på företagets behov, kan företaget erbjuda personalen genom förmånliga behandlingar såsom massage och fri förebyggande behandling samt träning. Vi på Ban Cam Sports & Hälsa har tre olika paket där manuella behandlingar ingår samt ett första test ingår kostnadsfri till samtliga i företaget. Testet kan utföras både hos företaget och på Ban Cam Sports & Hälsa nya klinik i Nacka Stad.

Kan man dra av detta på företaget ?

Många naprapater har avtal med företag om det som kallas ”fri förebyggande behandling och rehabilitering”. När ett sådant behov finns för en anställd är behandlingen hos naprapat avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde.

Ansvaret för bedömning av behovet hos den anställde ligger på arbetsgivaren. Detta är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för en anställd att snabbt komma tillbaka till arbete eller, om sådan risk finns, förebygga att en sjukskrivning uppstår.

Hur ser det ut om personalen har företaget ger sina anställda friskvårdsbidrag ?

En legitimerad naprapat arbetar med hälso- och sjukvård, men kan också ge friskvårdande behandlingar enligt Skatteverkets skrivningar om friskvårdsbidrag. Dock är behandlingen då begränsad till det som Skatteverket kallar ”enklare massage”. En behandling som bekostas med friskvårdsbidrag är också momspliktig. I Ban Cam Sports & Hälsa skräddarsy vi ett upplägg då personalen löser in sitt friskvårdsbidrag hos oss då det alltid ingår ett ”observativ rörelseanalystest”. 

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.