bancamsports

För företag

För företag

Hur kan man jobba runt hälsa och få en personal som mår bra och orka jobba mer!

Naprapat ger behandling till en patient med muskelskada

Vi kan erbjuda:

 • Strukturera upp personal hälsa utifrån företagets behov.
 • Förebygga och underhålla personalen vitalitet och arbetssituation
 • Öka närvaro
 • Förebygger sjukfrånvaro
 • Öka personalens välbefinnande och prestation

Tillvägagångssätt:

 • Kontinuerlig behandlingsplan
 • Fysisk aktivitet
 • Mätbara undersökningsmetoder
 • Objektiva rapport
 • Individuella mål och delmål
 • Resultat & uppföljning
Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

Identifiera arbetaren felbelastningar i kroppen

Ban Cam Sports & Hälsa, vänder sig till företag/kommunala enheter där anställda eventuellt har problem att röra sig obehindrat men inte är så skadade att en ortoped kan operera. Skador /åkommor såsom nackspärr, diffus axelsmärta, ryggskott samt ischias bidrar till försämrat allmäntillstånd och en ökad sjukfrånvaro. 

Detta kan förebyggas och identifieras tidigt, vilket medför minskade kostnader för företaget eller enheten. Ban Cam Sports & Hälsa tillämpar en förebyggande /prestationsökande metoder där vi erbjuder företag alltifrån föreläsningar, massage eller observativa 3D undersökning.

Naprapat eller massör på jobbet?

Många gånger blir resultatet på ett långvarigt statiskt sittande arbete eller monotona arbetsuppgifter, att många får problem med nacke, axlar och rygg. Enligt myndigheten för Arbetsmiljökunskap senaste rapport (2018) så är:

Ryggbesvär en av de största orsakerna till sjukfrånvaro och funktionsnedsättning i Sverige och övriga västvärlden. Tillsammans med psykisk ohälsa står sådana besvär för cirka 60 procent av sjukfrånvaron i Sverige.

Fördelen med en naprapat eller massör är att de har fler möjligheter till att behandla de som har problem i nacke, axlar, arm och rygg.

Därför erbjuder många arbetsgivare förebyggande naprapat-behandlingar på jobbet eller förmånliga massagebehandlingar.

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Manuella behandlingar i kombination med
3D Test!

Naprapat ger behandling till en patient med muskelskada

Ban Cam Sports & Hälsa, erbjuder heltäckande lösningar att generera en trygghet kring personalens fysiska status som gör att man kan snabbt kan ta tillvara på information om personens fysiska status.

Hälsopaketeringen innebär en kombination på manuella behandlingar, observation rörelseanalystester samt förebyggande råd i dess olika former.

Hur går undersökningsmetoden till?

Med hjälp av en sensor, kamera och tryckplatta kommer vi genomföra individuella 3D-mätningar av varje individs kroppshållning, balans, rörelsemönster samt fottryck. Underlaget kommer att hjälpa terapeuten att på ett tidigt stadium hos testindividen upptäcka brister och svagheter.

Vad blir resultatet?
Vad detta leder till att interventionens och åtgärdsplanen förstärks genom att skapa nya möjligheter att hitta nya rörelsestrategier med hjälp av träningsövningar och behandlingar, för att i slutända undvika framtida skador och bibehålla eller öka prestationen kring sin vardagliga aktivitet.

Hur långt tid tar Testet?
Det digitala systemet skannar av rörelsemönster och hållning, ge återkoppling och generera en personlig rapport på mindre än 10 minuter.

Hur ser paketeringen ut?
Beroende på företagets behov, kan företaget erbjuda personalen genom förmånliga behandlingar såsom massage och fri förebyggande behandling. Vi på Ban Cam Sports & Hälsa har tre olika paket där manuella behandlingar ingår samt första test som ingår kostnadsfri.

 

Kan man dra av detta på företaget?
Många naprapater har avtal med företag om det som kallas ”fri förebyggande behandling och rehabilitering”. När ett sådant behov finns för en anställd är behandlingen hos naprapat avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde. Ansvaret för bedömning av behovet hos den anställde ligger på arbetsgivaren. Detta är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för en anställd att snabbt komma tillbaks till arbete eller, om sådan risk finns, förebygga att en sjukskrivning uppstår.

Hur ser det ut om företaget ger sina anställda friskvårdsbidrag?
En legitimerad naprapat arbetar med hälso- och sjukvård, men kan också ge friskvårdande behandlingar enligt Skatteverkets skrivningar om friskvårdsbidrag. Dock är behandlingen då begränsad till det som Skatteverket kallar ”enklare massage”. En behandling som bekostas med friskvårdsbidrag är också momspliktig. I Ban Cam Sports & Hälsa skräddarsyr vi ett upplägg då personen löser in sitt friskvårdsbidrag hos oss, då det ingår alltid ett observativ rörelsenalystest.  Läs mer på sjukvårdsförsäkring och friskvård samt vårt digitala observationssystem.

Respektive paketpris skickas med offert vid intresse!

Kontakta oss

Adress