bancamsports

Vårt Digitala Observationssystem

Hur detekteras rörelsen ?

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

Hur vi rör oss påverkas av många faktorer; inklusive smärta, skada, trötthet, försvagningar och begräsningar som är synkroniserade ibland i våra liv, åldrande, sport och yrkesbehov. Att fånga något så komplicerat som mänsklig rörelse eller gång är svårt och kräver flera delar av utrustning. Stora och kraftfulla labb förlitar sig ofta på kraftplattor, rörelsefångstsystem för att samla in majoriteten av dina uppgifter, men vad sägs om när du vill, kan vi hjälpa att samla in data utanför ett riktigt labb?

Vi på BanCam Naprapat & Hälsa har utvecklad en unik metod för bedömningen och omskolning av rörelse för att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar utifrån våra vardagliga utmaningar.

Med över 15 års av idrottserfarenhet som kompletteras med en lång erfarenhet av att implementera vetenskap i praktiken ger ett specifikt ramverk för tränare, patienter, arbetsgivare mm. Den här typ av expertis har vi utvecklat robusta rörelsesystem som både kan erbjudas på kliniken eller ute hos respektive kund eller företag.

Vi har en passion för att öka kunskapen hos våra klienter genom att öka möjligheten att röra sig så bra de kan.

Metoden bygger främst på att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån ett holistiskt synsätt på hur kroppen rör sig i rummet, genom att både använda kinematiks (rörelseläran som påverkas av vinklar och hastighet) och kinetiska utrustning (rörelseläran som påverkas av krafter) för att resultatet ska preciseras så specifik så möjligt. 

 Samtidigt som kroppen rör sig i rummet kommer kompensationsmekanismerna förminskad lokal kroppsrörelse och därigenom påverkar den totala kroppsrörelse och dess motoriska kontroll. Slutsatsen kan bidra till smärta och dysfunktion i kroppen.

"Observativ funktionell rörelseanalys"

Observativ Rörelseanalys är en teknik för systematisk observation av människans rörelsemönster utav andra hjälpmedel än våra ögon.                                                

 Observativ Rörelseanalys talar om hur en rörelse sker utifrån biomekaniska uträckningar och som därmed beskriver bland annat krafterna och vinklarna bakom rörelserna.

Genom den observativa funktionella rörelseanalys försöker vi ta fasta på optimalt och avvikande rörelsebeteende. Dvs vi tittar inte på att rörelsen sker utan hur den sker.  Genom dem fynden identifieras samt definieras rörelseproblemet som i sin tur utifrån resultaten formuleras en behandlingsplan i samarbete med patient eller kund.

För att utvärdera och analysera rörelsemönstret på testpersonen har vi på Ban Cam Sports & Hälsa format och utveckla ett ”Rörelse Labb” samt metod för att komma fram till bakomliggande orsaker varför patient eller kund har ont.

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

"BanCam Naprapat & Hälsa metoden"

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

BanCam Naprapat & Hälsa metoden är avsett för att förbättra bedömningen kring undersökning samt att öka medvetenheten och kunskapen hos terapeuten och testpersonen. Som pionjärer inom ”rörelselhälsa” är vi engagerade i att hjälpa försäkring- & friskvårdskunder, patienter, idrottare samt stora grupper inom företag och idrottsföreningar att röra sig bättre.

Vi hjälper även med att förebygga rörelse-idrottsrelaterade besvär samt att njuta av livet smärtfri för att kunna delta i aktiviteter som individen älskar. BanCam Naprapat & Hälsa tillhandhåller en utvecklad och insiktsfulla forskning stödda teknikplattformar för rörelseutvärdering och utbildningssyfte. Genom att utföra bedömningen av rörelse och hållning, öka effektivisering av vidarebehandling och interventionsplan. BanCam Naprapat & Hälsa ger kunderna möjlighet att förstå hälsa utifrån sin rörelseegenskap.  

Adress

Kontakta oss

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.