bancamsports

Observativ rörelseanalys

Vårt Digitala Observationssystem

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

Hur vi rör oss påverkas av många faktorer; inklusive smärta, skada, trötthet, försvagningar och begräsningar som är synkroniserade ibland i våra liv, åldrande, sport och yrkesbehov. Att fånga något så komplicerat  som mänsklig rörelse eller gång är svårt och kräver flera delar av utrustning. Stora och kraftfulla Lab förlitar sig ofta på kraftplattor, 

rörelsefångstsystem för att samla in majoriteten av dina uppgifter, men vad sägs om när du vill, kan vi hjälpa att samla in data utanför ett riktigt labb?

Vi på Ban Cam Sports & hälsa har utvecklad en unik metod för bedömningen och omskolning av rörelse för att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar utifrån våra vardagliga utmaningar.

Med över 15 års av idrottserfarenhet som kompletteras med en lång erfarenhet av att implementera vetenskap i praktiken ger ett specifikt ramverk för tränare, patienter, arbetsgivare mm, expertis för att utveckla robusta rörelsesystem som både erbjuds både statisk på kliniken och portabel vilket kan används ute hos respektive kund.

Vi har en passion för att öka kunskapen hos våra klienter genom att öka möjligheten att röra sig så bra de kan.

Metoden bygger främst på att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån ett holistiskt synsätt på hur kroppen rör sig i rummet, genom att både använda kinematiks och kinetiska utrustning för att resultatet ska preciseras så specifik så möjligt.  Samtidigt som kroppen rör sig i rummet kommer kompensationsmekanismerna för minskad lokal kroppsrörelse påverkar den totala kroppsrörelse och dess motoriska kontroll. Slutsatsen kan bidra till smärta och dysfunktion i kroppen.

Utforska vårt system och metod

OBSERVATIV UNDERSÖKNING
Vår pågående kompetensutveckling är för alla intresserade av bedömning av rörelse. För terapi, rehabilitering, hälsofrämjande, skadeförebyggande samt identifiering av felbelastningar i kroppen, som i slutändan har som mål att förbättra interventionen vid behandlingen samt kunskap resonemang. Oavsett klinikens nuvarande roll, erbjuder vårt omfattande objektiva 3D system professionell utveckling och djupgående förståelse av rörelsevärdering. Den observativa undersökningen tar mindre än 10 minuter och ger en klinisk bedömning av personens statiska och funktionella status.

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

Ban Cam Metoden

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys

Ban Cam Metoden (BCM) är avsett för att förbättra bedömningen kring undersökning samt att öka medvetenhetn och kunskapen hos terapeuten och testpersonen. Som pionärer inom rörelselhälsa är vi engagerade i att hjälpa försäkring- & friskvårdskunder, patienter, idrottare samt stora grupper inom företag och idrottsföreningar att röra sig bättre, förebygga rörelse-idrottsrelaterade besvär samt att njuta av livet smärtfri för att kunna delta i aktiviteter som individen älskar. BCM tillhandhåller en utvecklad och insiktsfulla forskning stödda teknikplattformar för rörelseutvärdering ochutbildningssyfte. Så att du kan utföra bedömningen av rörelse och hållning, för att öka effektivisering av vidarebehandling och interventionsplan. BCM ger kunderna möjlighet att förstå hälsa utifrån sin rörelseegenskap.  

Kontakta oss

Adress