bancamsports

Blogg

Nyheter, tips och råd för att
uppnå en bättre hälsa!

admin_cam

Ban Cam Metoden för Förening!

Förebygg idrottsrelaterade skador!! Varje dag anmäls ungefär 15 skador till försäkringsbolaget Folksam. Av dessa är tre knäskador. Värst drabbade är flickor i tonåren som löper

Läs mer»