bancamsports

Blogg

Nyheter, tips och råd för att
uppnå en bättre hälsa!

Naprapat, behandlingar, 3D test, rörelseanalys
admin_cam

Ryggskott!

Har du fått ryggskott?   Ett ryggskott är en plötslig och intensiv smärta i ryggen som kan göra det svårt att röra sig normalt. Det

Läs mer»
rörelseanalys hela kroppen
admin_cam

Ban Cam Metoden för Förening!

Förebygg idrottsrelaterade skador!! Varje dag anmäls ungefär 15 skador till försäkringsbolaget Folksam. Av dessa är tre knäskador. Värst drabbade är flickor i tonåren som löper

Läs mer»

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.