bancamsports

Muskelskada

Vad är muskelskada?

En muskelskada uppstår när det sker en skada på musklerna, vilket kan variera i grad från mindre sträckningar till mer allvarliga avrivningar. Muskelskador kan vara smärtsamma och påverka din förmåga att röra dig normalt. Här är några viktiga saker att veta om muskelskador:

 Symtomen varierar beroende på skadans allvar. Det kan inkludera:

 • smärta
 • svullnad
 • ömhet
 • nedsatt rörlighet
 • eventuellt muskelkram 

Muskelskador brukar delas in i tre grader:

 1. sträckning (första graden),
 2. delvis avrivning/pertiell ruptur (andra graden)
 3. och fullständig avrivning/total ruptur (tredje graden).               

Ju allvarligare skadan är, desto mer påverkas muskelns funktion.

Orsak till muskelskada!

 Muskelskador kan uppstå från överdriven sträckning, överansträngning eller trauma mot musklerna. Idrottsskador, plötsliga rörelser, ovanliga belastningar och bristande uppvärmning kan orsaka muskelskador. 

Behandling & åtgärd 

 1. Behandling: Behandlingen av en muskelskada beror på skadans grad. Mindre skador kan läka med vila, is, kompression och höjning (RICE-metoden), samt ibland smärtstillande mediciner. Mer allvarliga skador kan kräva rehabilitering med fysioterapi och i vissa fall även kirurgisk åtgärd.
 2. Rehabilitering: Rehabilitering är ofta en viktig del av att återfå muskelns funktion och styrka. Fysioterapi kan inkludera övningar som gradvis ökar muskelns belastning och rörlighet.

 3. Förebyggande: Att värma upp ordentligt innan träning, använda rätt teknik, undvika överansträngning och se till att musklerna är väl utrustade genom regelbunden träning kan minska risken för muskelskador.

 4. Individuell vård: Behandlingsplanen anpassas efter den specifika typen och omfattningen av skadan samt individens behov.

Om du misstänker att du har en muskelskada eller upplever symtom från en skadad muskel, är det klokt att söka medicinsk hjälp för korrekt diagnos och lämplig behandling.

Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera muskelskada:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.