bancamsports

Ultraljudsbehandling & elektroterapi

Vad är ultraljudsbehandling & elektroterapi?

Ultraljudsmassage med kombination av elektroterapi är en terapeutisk metod som kombinerar ultraljudsbehandling med elektrisk terapi för att behandla olika muskuloskeletala tillstånd. Här är en översikt över de två huvudelementen i denna kombinerade terapiform:

  1. Ultraljudsmassage:

    • Ultraljudsbehandling: Använder högfrekventa ljudvågor för att penetrera kroppens vävnader och generera värme. Det kan bidra till att öka blodcirkulationen, lindra muskelspänningar och minska smärta. Ultraljudsmassage används ofta vid behandling av muskuloskeletala problem, som exempelvis för att främja läkning av vävnader eller minska inflammation.
  2. Elektroterapi:

    • Elektrisk terapi: Använder elektriska strömmar för terapeutiska ändamål. Det finns olika typer av elektrisk terapi, inklusive transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), elektrisk muskelstimulering (EMS) och interferensström. Dessa metoder kan hjälpa till att minska smärta, förbättra muskelstyrka och främja läkning.

Syfte med ultraljudsbehandling & elektroterapi? 

Kombinationsbehandlingen bidra till att öka blodcirkulationen, lindra muskelspänningar och minska smärta.

Fördelar med ultraljudsbehandling & elektroterapi

Fördelarna med att kombinera ultraljudsmassage med elektroterapi kan inkludera:

  • Kombinerade terapeutiska effekter: Ultraljudsbehandling och elektroterapi kan komplettera varandra genom att erbjuda olika terapeutiska mekanismer. Ultraljud kan fokusera på att öka blodcirkulationen och minska inflammation, medan elektroterapi kan bidra till smärtlindring och förbättra muskelfunktionen.

  • Målriktad behandling: Genom att kombinera de två metoderna kan terapeuten rikta behandlingen mot specifika områden och anpassa den efter patientens individuella behov och tillstånd.

  • Ökad effektivitet: Kombinationen av ultraljud och elektroterapi kan möjligen öka behandlingens effektivitet jämfört med att använda varje metod enskilt.

  • Vad kan behandlas med ultraljud & elektroterapi?

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.