bancamsports

Smärta i Nacke

Halsryggsmärta_banner mobil

Halsryggsmärta & spänningshuvudvärk

Vad är smärta i nacke?

 
En vanlig åkomma som många patienter söker för idag är smärta i nacke. Smärta i nacke kan ha många olika karaktärer samt många orsaker.  En av dem mest vanliga orsaker och som ökar markant är stillasittande och digitala verktyg såsom mobil. 

Vanliga besvär från nacken är;

 • Nackspärr (torticollis)
 • Stel i nacken
 • spänningshuvudvärk 
 • Sträckning eller överansträngning
 • Whiplashskada
 • Myalgi i nacke
 • Diskbråck med eller utan utstrålning mot arm
 • Nacksmärta med utstrålning till armen
 • Förträngning i nacken
 • Artros (artriter)

Orsak till smärta i nacke!

Orsaken till halsryggsmärta eller nacke kan vara många. Halsryggsmärta kan uppstå från flera olika tillstånd såsom monotona rörelsemönster, långvarig och felaktig hållning samt åldrandet. En annan viktigt faktor som som påverkar utveckling negativ gällande halsryggsmärta är digitaliseringen. Digitalisering såsom mobiler och skärmar är en av orsakerna till att besvären kring halsryggen ökad. Kontentan av detta blir att vi blir mer stillasittande och mindre rörliga som påverkar tyvärr dem olika strukturer i halsryggen negativ. 

Behandling & Åtgärd

Eftersom smärta i nacke kan ha flera olika orsaker är det viktigt att terapeuten ställer rätt diagnos och undersöker nacke korrekt. Vi bruka använda flera olika behandlingsmetoder som : 

 • Naprapatbehandling såsom manipulation alt mobilisering
 • Massage som Energy meridianmassage
 • Träning & rehab
 • EMTT

Åtgärdsplanenen kan se olika i förhållande till patientens besvär. Träningsplanen är viktigt för att skapa en snabbare återgång till vardagslivet samt för minskning av åkomma. Här nedan kommer tips på hur vi kan jobba med nackpatienter.  

Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa
Naprapat, behandlingar på jobbet, må bra, hälsa

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.