bancamsports

Termoinfrarödmassage

Vad är termoinfrarödmassage?

Termoinfrarödmassage kombinerar de fördelaktiga effekterna av massage med användningen av termoinfraröd teknik. Denna typ av massage använder vanligtvis enheter eller redskap som avger termoinfraröd strålning för att värma vävnaderna och främja avslappning och välbefinnande.

Syfte med termoinfrarödmassage? 

 • Termoinfraröd massage använder infraröd strålning för att värma kroppens yta och tränga in i vävnaderna på ett sätt som liknar solljus.
 • Infraröd värme kan hjälpa till att öka blodcirkulationen och mjuka upp muskler och vävnader.

Fördelar med termoinfrarödmassage

 1. Fördelar med Värme:

  • Värme har traditionellt använts inom massage för att lindra spänningar, minska stelhet och främja avslappning.
  • Termoinfraröd värme kan tränga djupare in i vävnaderna än traditionell ytvärme och kan ge en mer intensiv och långvarig effekt.
 2. Avslappning och Stressreduktion:

  • Värmen från termoinfraröd massage kan hjälpa till att minska muskelspänningar och skapa en avslappnande effekt, vilket i sin tur kan bidra till att minska stress och främja ett känslomässigt välbefinnande.
 3. Förbättrad Blodcirkulation:

  • Genom att värma upp musklerna kan termoinfraröd massage öka blodcirkulationen, vilket kan hjälpa till att leverera näringsämnen och syre till vävnaderna och samtidigt avlägsna avfallsprodukter.
 4. Smärtlindring:

  • Värme kan ha en analgetisk effekt, och termoinfraröd massage används ibland för att lindra smärta och obehag associerade med muskel- och ledproblem.
 5. Flexibilitet och Rörlighet:

  • Genom att minska muskelspänningar och öka blodcirkulationen kan termoinfraröd massage bidra till att förbättra flexibilitet och rörlighet.
 • Vad kan behandlas med termoinfrarödmassage?

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.