bancamsports

Energy Meridianmassage

Vad är Energy Meridianmassage?

Energy Meridianmassage är närbesläktad med akupunktur men det här är en behandling som utförs utan nålar. I stället använder man speciella handskar med silvertrådar som man behandlar med längs meridianerna så att de stimulerar akupunkturpunkterna i kroppen. Resultatet är mer djupverkande än traditionell akupunktur och djupgående massage. 

Syfte med Energy Meridianmassage? 

Metoden är ett utmärkt sätt att gå från ett riskzonsläge till friskzon och passar speciellt bra för dig som drabbats av störningar i de fysiologiska systemen och lider av reumatism, artrit, inflammation, sömnproblem, IBS, aptitlöshet, diabetes typ 2, urinvägssjukdom, anemi, hjärnskakning, med mera.

Energi Meridianmassage är också en utmärkt behandlingsmetod mot stress. Genom att behandla dem olika centrala punkter längsmed ryggraden kommer och effekten blir att flödet mellan meridianerna i kroppen ökar. Detta påverkar i sin tur allt från den hastighet och sättet dina celler byts ut i kroppen till dina inre organ och flödet i dina fysiologiska system; som immunsystem, lymfsystem, nervsystem, körtelsystem, andning, matsmältning, ämnesomsättning och muskulatur. 

Fördelar med Energy Meridianmassage

  • Når ner till 14 cm i kroppen
  • Motsvarar 5 djupgående massagebehandlingar
  • Ökar blodcirkulationen och påverkar lymfsystemet positiv
  • Rengör kroppen från toxiner och gifter
  • Aktiverar muskelfunktionen
  • Motverkar mental/fysisk trötthet
  • Minskar stresshormonet som kortisol och mjölksyra
  • Ökar måbra hormonerna som serotonin, dopamin, noradrenalin och oxytocin.
  • Vad kan behandlas med Energy Meridianmassage?

Diagnos

 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.