bancamsports

Myalgi

Vad är Myalgi?

Myalgi är en medicinsk term som används för att beskriva smärta eller ömhet i musklerna. Smärtan kan variera från mild till svår och kan förekomma i en eller flera muskelgrupper. Myalgi är oftast en symtomatisk term och används för att beskriva smärta som uppträder utan någon specifik underliggande orsak.

Orsak till myalgi!

Myalgi kan förekomma av olika anledningar, och några vanliga orsaker inkluderar:

  1. Överansträngning eller överanvändning: Att överbelasta musklerna genom intensiv träning, tunga lyft eller andra aktiviteter kan leda till myalgi.

  2. Infektioner: Vissa virusinfektioner, som influensa eller förkylning, kan åtföljas av muskelsmärta eller myalgi.

  3. Inflammatoriska sjukdomar: Vissa autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd kan leda till smärta i musklerna.

  4. Fibromyalgi: Som nämnts tidigare är fibromyalgi en form av myalgi där smärtan är utbredd och ofta åtföljs av andra symtom som trötthet och sömnstörningar.

  5. Biverkningar av mediciner: Vissa läkemedel kan orsaka muskelsmärta eller myalgi som en biverkning.

  6. Stress och ångest: Psykologiska faktorer som stress och ångest kan påverka musklerna och orsaka smärta.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen för myalgi, eller muskelsmärta, beror på dess underliggande orsak. Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera myalgi:
 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.