bancamsports

Löparknä

Vad är Löparknä?

Det är en överbelastningsskada som ofta drabbar löpare och kan även påverka andra idrottare eller personer som är aktiva inom vissa fysiska aktiviteter.

Löparknä kännetecknas av smärta runt eller bakom knäskålen. Det kan bero på olika orsaker, inklusive överanvändning, felaktig träningsteknik, svaga muskler, eller problem med knäns struktur. Vanliga symtom inkluderar smärta vid böjning eller sträckning av knät, särskilt när man går nerför trappor eller utför lutningar.

Orsak till löparknä ?

Löparknä, eller runner’s knee, har flera möjliga orsaker. Det är oftast en överbelastningsskada som uppstår när knäet utsätts för upprepade stötar och rörelser. Här är några vanliga orsaker till löparknä:

  1. Överanvändning: Att öka träningsintensiteten för snabbt eller öka träningsvolymen utan att ge kroppen tillräcklig tid att anpassa sig kan leda till överanvändningsskador, inklusive löparknä.

  2. Felaktig löpteknik: En dålig löpteknik, såsom överdriven pronation (inåtvridning) eller supination (utåtvridning) av foten, kan belasta knäet och öka risken för löparknä.

  3. Svaga muskler: Om musklerna runt knät, särskilt quadriceps och de muskler som stödjer höften, är svaga kan det leda till en obalans och ökad belastning på knäet.

  4. Felaktigt skodon: Att använda olämpliga löparskor eller slitna skor kan påverka stötdämpningen och belastningen på knäet.

  5. Strukturella problem: Vissa anatomiska faktorer, som höga bågar, överdriven vinkling av knät, eller ojämn fördelning av kroppsvikt, kan öka risken för löparknä.

  6. Trauma eller skada: En plötslig skada eller trauma, såsom en stöt eller fall, kan också leda till utvecklingen av löparknä.

  7. Förändringar i träningsyta: Att byta från en mjuk träningsyta till en hårdare yta eller vice versa kan påverka belastningen på knät och öka risken för skador.

Det är viktigt att notera att varje individ är unik, och flera faktorer kan bidra till utvecklingen av löparknä. Om man upplever smärta eller obehag är det klokt att söka professionell rådgivning för en korrekt diagnos och behandlingsplan. Fysioterapeuter och läkare kan hjälpa till att utvärdera och adressera de specifika faktorerna som kan ligga bakom löparknä i varje enskilt fall.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen av löparknä fokuserar vanligtvis på att lindra smärta, minska inflammation, stärka musklerna runt knät och adressera de underliggande orsakerna till skadan. Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera löparknä:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.