bancamsports

Utmattningssyndrom

 

Vad är Utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom, även känt som utmattningssyndrom eller kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), är en komplex och ofta kontroversiell sjukdom som kännetecknas av långvarig och svår trötthet som inte lindras av vila och som kan försämras av fysisk eller mental ansträngning. ME/CFS påverkar en persons förmåga att utföra dagliga aktiviteter och har en betydande inverkan på livskvaliteten.
 

Här är några av de huvudsakliga kännetecknen på utmattningssyndrom:

 1. Utmattning och trötthet: Svår, långvarig trötthet som inte förbättras med vila och som inte är proportionell mot ansträngningen.

 2. Sömnrubbningar: Många personer med utmattningssyndrom upplever sömnstörningar, inklusive sömnlöshet eller oregelbundna sömnvanor.

 3. Kognitiva problem: Kallas ibland ”hjärndimma” eller kognitiv dysfunktion. Detta kan inkludera svårigheter med koncentration, minnesproblem och nedsatt uppmärksamhet.

 4. Smärta och ömhet: Vissa personer med utmattningssyndrom kan uppleva muskel- och ledsmärta.

 5. Försämrad immunsvar: Människor med ME/CFS kan uppleva försämrat immunförsvar och vara mer mottagliga för infektioner.

Orsak till Utmattningssyndrom!

Orsakerna till utmattningssyndrom, även känt som kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), är fortfarande inte helt förstådda och är ämnet för pågående forskning. Det är en komplex sjukdom och det finns troligtvis ingen enskild orsak. Flera faktorer har föreslagits som potentiella bidragande faktorer till utvecklingen av utmattningssyndrom:

 1. Infektioner: Vissa personer utvecklar ME/CFS efter att ha genomgått en infektion, särskilt en virusinfektion. Epstein-Barr-viruset (EBV) och cytomegalovirus (CMV) är exempel på virus som har kopplats till ME/CFS i vissa fall.

 2. Immunologiska faktorer: Det finns indikationer på att immunsystemet hos personer med ME/CFS kan vara dysfunktionellt. Det kan vara en överreaktion av immunsystemet eller en underliggande immunsuppression.

 3. Genetiska faktorer: Det finns viss indikation på att det kan finnas en genetisk predisposition för ME/CFS. Forskning har pekat på vissa genetiska varianter som kan öka risken för att utveckla sjukdomen.

 4. Hormonella obalanser: Det har föreslagits att förändringar i hormonnivåer, särskilt stresshormoner som kortisol, kan spela en roll i utvecklingen av utmattningssyndrom.

 5. Mitokondriefunktion: Mitokondrierna är cellens energiproducenter. Det har föreslagits att problem med mitokondriefunktionen kan påverka energiomsättningen och bidra till utmattningssyndrom.

 6. Stress och psykosociala faktorer: Kronisk stress och psykosociala faktorer kan vara en utlösande eller försämrande faktor för utmattningssyndrom. Människor med tidigare psykiska problem kan också vara mer benägna att utveckla ME/CFS.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen för utmattningssyndrom kan  beror på flera olika faktorer. Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera utmattningssyndrom:
 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.