bancamsports

För
Friskvård

För
friskvård

Utnyttja ditt friskvårdsbidrag!

 Genom att nyttja ditt friskvårdsbidrag hos BanCam Naprapat & Hälsa så hjälper vi att skräddarsy ett upplägg med helheten som utgångspunkt. Utifrån en helhetslösning så kan vi kombinera den kompletta observativa rörelseanalys samt manuella behandlingar vid inlösning av ditt friskvårdsbidrag.

Friskvårdspaketet 

Friskvårdspaket erbjuds både till friskvårdsleverantörskunder samt företagare som vill ta del av sin friskvård. Friskvårdspaketet går att kombineras med diverse massagebehandlingar samt lättare slag av naprapati. Förslag på behandlingar & tjänster som går att kombinera med sitt friskvårdsbidrag. 

 • Klassisk svensk massage
 • Naprapatisk massage
 • Idrottsmassage
 • Honungsmassage
 • Energy Meridianmassage
 • Ansiktsmassage med ultraljud 
 • Träning
 • Observations Rörelseanalys

Friskvårdspaket Premium

Friskvårdspaket Premium är en komplett paket där friskvårdsleverantörskunder samt företagare kan skräddarsy sin behandlingsplan. Helhetslösningen kombineras med en komplett observativ rörelseanalys samt valbara friskvårdsbehandlingar. Upplägget är följande:

 1. 5 st manuella behandlingar
 2. En Funktionell Rörelseanalys i 3D
 3. Ett träningsprogram via webbapp

Fördelar med Premiumpaketet 

 • Objektiv undersökning/rapport
 • Test som ökar medvetenhet om din hållning och rörelse
 • Specifik träningsschema via en app
 • Behandlingar för att som minska stelhet och smärta i kroppen
 • Behandlingar som löser upp mekaniska och cirkulatoriskt blockader i kroppen 

Friskvårdsleverantörer vi samarbetar med:

wellnet logotyp

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.