bancamsports

Kalkaxel

Axelsmärta_banner mobil

Vad är kalkaxel?

”Kalkaxel” är en informell term som ibland används för att beskriva en skulderskada som involverar kalkavlagringar, främst inom senorna i skulderleden. Den korrekta medicinska termen för detta tillstånd är kalkskuldra.

Kalkskuldra uppstår när kalkavlagringar bildas inom senorna som omger skulderleden. Dessa avlagringar kan orsaka smärta, minskad rörlighet och inflammation.

Orsak till kalkaxel!

Orsaken till varför dessa kalkavlagringar bildas är inte helt förstådd, men det kan vara kopplat till överanvändning, åldrande eller andra faktorer.

Symtom på kalkskuldra kan inkludera smärta i axeln, särskilt vid rörelser som lyftning av armen, samt minskad rörlighet och ömhet

Behandling & åtgärd 

Behandlingen för kalkaxel, eller kalkskuldra, kan variera beroende på svårighetsgraden av symptomen. 

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.