bancamsports

Broskskada

Vad är Broskskada?

En broskskada innebär en skada på det mjuka, glatta och elastiska vävnad som täcker ändarna av benen i en led. Brosk fungerar som en stötdämpare och möjliggör smidiga rörelser i lederna. Skador på brosk kan vara smärtsamma och påverka rörligheten i leden. Här är några viktiga punkter om broskskador.
 
Symtomen som brukar uppstå vid broskskador är: 
  1. smärta

  2. svullnad

  3. stelhet 

  4. nedsatt rörlighet i den drabbade leden. Smärtan kan vara värre vid rörelse eller belastning.

 

Orsak till Broskskada ?

Broskskador kan uppstå på grund av akuta skador, till exempel idrottsrelaterade skador eller olyckor, samt på grund av gradvis nötning och överanvändning av leden över tid.

Behandling & Åtgärd

Behandlingen av en broskskada beror på skadans typ och omfattning. Mindre skador kan läka med konservativ behandling, inklusive vila, smärtstillande mediciner och rehab träning. Djupare eller mer allvarliga skador kan kräva kirurgiska ingrepp såsom brosktransplantation eller artroskopi för att reparera eller ta bort skadat brosk. Här är några övergripande behandlingsmetoder som vi på BanCam Naprapat & Hälsa används för att hantera broskskada:

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.